Datum konání: 13. 12. 2012
Místo konání: Městský úřad Krnov, Hlavní nám. 1, zasedací místnost – 2. patro
Přítomno: 17/25

Valná hromada schválila:

  • bez výhrad rozpočet Mikroregionu Krnovsko na rok 2013
  • bez výhrad rozpočtový výhled Mikroregionu Krnovsko na roky 2014-2015
  • plán inventur Mikroregionu Krnovsko pro rok 2012
  • příkaz předsedy Mikroregionu Krnovsko k provedení řádné inventarizace majetku a závazků k 31. 12. 2012
  • inventarizační komisi pro rok 2012 ve složení: Zdeňka Matyáštíková – předseda, Ing. Mojmír Pargač – člen, Marcela Hrancová – člen
  • odpisový plán na rok 2013
  • podání projektové žádosti Českopolská přeshraniční spolupráce obcí do Fondu mikroprojektů Euroregionu Praděd a předfinancování projektu do výše 250.000 Kč

Valná hromada vzala na vědomí:

  • informaci o stavu bankovního účtu a pokladny Mikroregionu Krnovsko k 30. 11. 2012
  • výroční zprávu o činnosti Mikroregionu Krnovsko za rok 2012