Datum konání: 27. 10. 2009
Hlasování PER ROLLAM

Valná hromada mj. schválila:

  • řádné členské příspěvky na rok 2010 pro členské obce MRK ve výši 12,- Kč na každého trvale hlášeného obyvatele obce k 1. 1. 2009.