55. Správní rada Mikroregionu Krnovsko

Datum konání: 22. 11. 2012
Místo konání: Městský úřad Krnov, Hlavní nám. 1, zasedací místnost Mikroregionu Krnovsko
Přítomno: 8/9

Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY:

Správní rada mj. schválila:

  • bez výhrad úpravu rozpočtu dle předloženého rozpočtového opatření č. 2/2012

Správní rada mj. vzala na vědomí:

  • informaci o stavu bankovního účtu a pokladny Mikroregionu Krnovsko k 31. 10. 2012

Správní rada doporučila valné hromadě ke schválení:

  • schválení rozpočtu Mikroregionu Krnovsko na rok 2013 a rozpočtového výhledu na roky 2014-2015
  • podání projektové žádosti Českopolská přeshraniční spolupráce obcí do Fondu mikroprojektů Euroregionu Praděd a předfinancování projektu do výše 250.000 Kč