9. Valná hromada Mikroregionu Krnovsko – PR

Datum konání: 25. 7. 2005
HLASOVÁNÍ PER ROLLAM

Valná hromada mj. schválila:

  • závěrečný účet svazku obcí Mikroregionu Krnovsko za rok 2004
  • zprávu revizní komise o kontrole hospodaření a přezkoumání roční účetní závěrky Mikroregionu Krnovsko za rok 2004
  • zprávu auditora o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Krnovsko za rok 2004
  • úpravu rozpočtu Mikroregionu Krnovsko na rok 2005 dle rozpočtového opatření č. 1/2005

Valná hromada neschválila:

  • poskytnutí finančních prostředků ve výši 180 000,- Kč z rozpočtu Mikroregionu Krnovsko na provoz parní lokomotivy na úseku Třemešná – Osoblaha v letní sezóně 2005
  • poskytnutí finančních příspěvků ve výši 25 000,- Kč obci Bohušov a 25 000,- Kč obci Slezské Rudoltice na propagaci oslav obcí.

11. Správní rada Mikroregionu Krnovsko

Datum konání: 19. 7. 2005
Místo konání: Krnov

Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY:

Správní rada mj. schválila:

  • prezentaci Mikroregionu Krnovsko v časopise TRAVEL IN THE CZECH REPUBLIC

Správní rada mj. projednala:

  • zprávu auditora o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Krnovsko za rok 2004
  • možnost vytvořit Sdružení vlastníků obecních lesů
  • informaci o možnosti zřízení širokopásmového internetu v obcích MRK