20. Valná hromada Mikroregionu Krnovsko

Datum konání: 13. 12. 2007
Místo konání: Ludvíkov

Valná hromada mj. schválila:

  • bez výhrad rozpočet Mikroregionu Krnovsko na rok 2008
  • bez výhrad rozpočtové výhledy Mikroregionu Krnovsko na roky 2009 a 2010
  • inventarizační komisi pro rok 2007
  • plán činnosti Mikroregionu Krnovsko na rok 2008.

Valná hromada mj. projednala:

  • záměr na uspořádání „Letních her Mikroregionu Krnovsko“
  • výroční zprávu o činnosti svazku obcí Mikroregionu Krnovsko za rok 2007
  • harmonogram projektových opatření PRV na rok 2008 a plán výzev ROP NUTS II Moravskoslezsko na rok 2008.