31. Správní rada Mikroregionu Krnovsko

Datum konání: 15. 7. 2008
Místo konání: Krnov

Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY:

Správní rada mj. schválila:

  • úpravu rozpočtu dle předloženého rozpočtového opatření č. 1/2008
  • provedení výběrového řízení na zpracovatele projektové dokumentace k projektům:
    • „Hasičské zbrojnice Mikroregionu Krnovsko“
    • „Obnova místních komunikací Mikroregionu Krnovsko“
    • „Víceúčelová hříště Mikroregionu Krnovsko I.“
    • „Víceúčelová hříště Mikroregionu Krnovsko II.“