Datum konání: 29. 2. 2008
Místo konání: Úvalno

Valná hromada mj. projednala:

  • předložení projektu na obnovu veřejného osvětlení v obcích mikroregionu o velikosti do 500 obv. prostřednictvím Programu rozvoje venkova
  • možnosti uskutečnění společného neinvestičního projektu s Powiatem Prudnickim v rámci OP Přeshraniční spolupráce.