43. Správní rada Mikroregionu Krnovsko

Datum konání: 10.12. 2009
Místo konání: Jindřichov

Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY:

Správní rada mj. schválila:

 • úpravu rozpočtu dle předloženého rozpočtového opatření č. 4/2009

Správní rada mj. vzala na vědomí:

 • stav pohledávek a závazků Mikroregionu Krnovsko.
 • informace k zapojení obcí a stavu přípravy prezentačního materiálu mikroregionu – kulturních kalendářů na rok 2010.

28. Valná hromada Mikroregionu Krnovsko

Datum konání: 10. 12. 2009
Místo konání: Jindřichov

Valná hromada mj. schválila:

 • zprávu revizní komise o kontrole hospodaření Mikroregionu Krnovsko k 30. 10. 2009
 • rozpočet Mikroregionu Krnovsko na rok 2010
 • rozpočtový výhled Mikroregionu Krnovsko na rok 2011 a 2012
 • plán činnosti Mikroregionu Krnovsko na rok 2010

Valná hromada mj. projednala:

 • informaci o stavu bankovního účtu a pokladny Mikroregionu Krnovsko k 30. 11. 2009
 • informaci o povinnosti seznamovat se zprávami revizní komise Mikroregionu Krnovsko obecní zastupitelstva členských obcí mikroregionu
 • výroční zprávu o činnosti svazku obcí Mikroregionu Krnovsko za rok 2009
 • informace k průběhu Hokejové ligy Mikroregionu Krnovsko 2009/2010
 • informace k závěrečnému vyúčtování projektů:
  • Víceúčelová hřiště Mikroregionu Krnovsko I.
  • Víceúčelová hřiště Mikroregionu Krnovsko II.
  • Příprava projektů v Mikroregionu Krnovsko
  • Hasičské zbrojnice Mikroregionu Krnovsko
  • Obnova místních komunikací Mikroregionu Krnovsko
  • Modernizace veřejných prostranství.