30. Valná hromada Mikroregionu Krnovsko

Datum konání: 21. 9. 2010
Místo konání: Lichnov

Valná hromada mj. schválila:

  • řádné členské příspěvky na rok 2011 pro členské obce MRK ve výši 12,- Kč na každého trvale hlášeného obyvatele obce k 1. 1. 2010
  • zprávy revizní komise o kontrole hospodaření Mikroregionu Krnovsko k 30. 6. 2010 a 31. 8. 2010
  • dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje k projektu: „Hasičské zbrojnice Mikroregionu Krnovsko“
  • dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje k projektu: „Obnova místních komunikací Mikroregionu Krnovsko“.

Valná hromada mj. projednala:

  • nformaci o stavu bankovního účtu a pokladny Mikroregionu Krnovsko k 31. 8. 2010
  • informace k zahájení Hokejové ligy Mikroregionu Krnovsko 2010/2011.

47. Správní rada Mikroregionu Krnovsko

Datum konání: 2.9. 2010
Místo konání: Krnov

Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY:

Správní rada mj. schválila:

  • úpravu rozpočtu dle předoženého rozpočtového opatření č. 2/2010

Správní rada mj. projednala:

  • obsahovou náplň tiskových a propagačních služeb realizovaných v rámci projektu „Poradenství a podpora společných akcí Mikroregionu Krnovsko“
  • monitorovací zprávu k projektu „Veřejná prostranství Mikroregionu Krnovsko“
  • specifikaci 4. kola výzvy ROP pro oblast podpory 4.1 Rozvoj venkova.