Vzájemná komunikace a dostupnost informací v obcích Mikroregionu Krnovsko – veřejně přístupné internetové stanice

(účastníci projektu: Čaková, Zátor, Krasov, Jindřichov, Mikroregion Krnovsko)

Projekt byl zaměřen na zlepšení vzájemné komunikace a zajištění dostupnosti informací v mikroregionu prostřednictvím počítačové sítě. V rámci projektu bylo pořízeno počítačové vybavení pro veřejně přístupné internetové stanice v zainteresovaných obcích a MRK.

Celkové náklady projektu 429 tis. Kč
Požadovaná dotace 300 tis. Kč (69,7%).
Doba trvání projektu 1. 1. 2004 – 31. 10. 2004.

Komplexní propagace a medializace turistické nabídky Mikroregionu Krnovsko

V rámci Programu obnovy venkova požádal Mikroregion Krnovsko v roce 2004 o dotaci na realizaci projektu „Komplexní propagace a medializace turistické nabídky Mikroregionu Krnovsko“.

Projekt „Komplexní propagace a medializace turistické nabídky Mikroregionu Krnovsko“ byl zaměřen na vytvoření propagačního materiálu sloužícího k prezentaci mikroregionu jako turisticky zajímavé oblasti. V rámci projektu byly vytvořeny 3 druhy propagačních materiálů, které budou k dispozici jednotlivých obcím mikroregionu a zároveň budou sloužit k prezentaci na veletrzích a výstavách v ČR i zahraničí.

Celkové náklady projektu 186 tis. Kč
Poskytnutá dotace 105 tis. Kč
Doba trvání projektu 1. 1. 2004 – 31. 10. 2004.

Plán činnosti Mikroregionu Krnovsko na rok 2004

1. Realizace plánovaných projektů, které budou podpořeny dotacemi z Programu obnovy venkova, a to:

a) Komplexní propagace a medializace turistické nabídky MRK
b) Krnovské listy – v rozsahu MRK
c) Internet 24 hodin denně – bezdrátové připojení obcí MRK k internetu

2. Příprava projektů a žádostí o dotace na rok 2004 z Programu pro hospodářsky slabé a
strukturálně postižené regiony a z grantů Moravskoslezského kraje. Pravděpodobně půjde
o projekty zaměřené na:

– Rekonstrukci veřejného osvětlení a místního rozhlasu v obcích MRK
– Turistický region Krnovsko – Osoblažsko

3. Účast a prezentace MRK na celostátním veletrhu cestovního ruchu REGIONTOUR 2004 v Brně.

4. Příprava nových projektů MRK, zejména na rok 2005, s využitím běžně dostupných tuzemských dotačních programů (POV, granty krajů atd.).

5. Informování a pomoc při přípravě významných regionálních projektů do strukturálních programů EU.

6. Provoz společného informačního systému (WISP) MRK.

7. Zajištění společného poradenství ve věci řešení společných problémů legislativních a jiných.

8. Zajištění individuálního poradenství členským obcím.

9. Zajištění řádného chodu MRK, formálních náležitostí a zvýšení propagace regionu.

10. Udržování a navazování kontaktů s veřejností v regionu, s orgány kraje a státu a s dalšími pro region významnými institucemi, spolupráce s ostatními mikroregiony a euroregiony.

Regiontour 2004

Počátkem ledna 2004 starostové 8 obcí Mikroregionu Krnovsko (Krnov, M. Albrechtice, Dívčí Hrad, Liptaň, Holčovice, Zátor, Čaková, Úvalno) společně navštívili veletrh Regiontour 2004. Mikroregion Krnovsko byl na veletrhu zastoupen distribucí základních propagačních materiálů – jednak z jednotlivých obcí MRK a jednak společným propagačním materiálem „Přijďte a objevte Krnovsko“.