Datum konání: 19. 7. 2005
Místo konání: Krnov

Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY:

Správní rada mj. schválila:

  • prezentaci Mikroregionu Krnovsko v časopise TRAVEL IN THE CZECH REPUBLIC

Správní rada mj. projednala:

  • zprávu auditora o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Krnovsko za rok 2004
  • možnost vytvořit Sdružení vlastníků obecních lesů
  • informaci o možnosti zřízení širokopásmového internetu v obcích MRK