Datum konání: 20. 9. 2008
Místo konání: Krnov

Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY:

Správní rada mj. vzala na vědomí:

  • informace k projektům:
    • „Hasičské zbrojnice Mikroregionu Krnovsko“
    • „Obnova místních komunikací Mikroregionu Krnovsko“
    • „Veřejná prostranství Mikroregionu Krnovsko“
    • „Obnova drobných, památkových a sakrálních objektů MIkroregonu Krnovsko“