Datum konání: 13. 9. 2007
Místo konání: Krnov

Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY:

Správní rada mj. schválila:

  • úpravu rozpočtu dle rozpočtového opatření č. 2/2007 bez výhrad
  • zhotovení drobných propagačních materiálů

Správní rada mj. projednala:

  • zprávu o dílčím přezkoumání hospodaření Mikroregionu Krnovsko v roce 2007