Datum konání: 8. 2. 2008
Místo konání: Krnov

Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY:

Správní rada mj. schválila:

  • Podání žádosti o dotaci na projektu „Integrovaný systém nakládání s odpady v Mikroregionu Krnovsko – centrální sběrný dvůr Krnov“.