Datum konání: 2.9. 2011
Místo konání: Krnov

Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY:

Správní rada mj. schválila:

  • úpravu rozpočtu dle předloženého rozpočtového opatření č. 2/2011

Správní rada mj. doporučila:

  • valné hromadě realizovat v rámci tiskových a propagačních služeb projektu „Poradenství a společné akce Mikroregionu Krnovsko“ kulturní kalendáře na rok 2012 pro ty obce mikroregionu, které o zapojení se do projektu projeví zájem
  • valné hromadě znovuprojednání a přehodnocení výše příspěvku na Hokejovou ligu Mikroregionu Krnovsko 2012/13 v rámci projednávání rozpočtu Mikroregionu Krnovsko na rok 2012.

Správní rada mj. vzala na vědomí:

  • informace o průběžném přezkoumání hospodaření Mikroregionu Krnovsko v roce 2011
  • informace o průběhu realizace projektu „Veřejná prostranství Mikroregionu Krnovsko“
  • informace k závěrečnému vyúčtování projektu „Poradenství a podpora společných akcí Mikroregionu Krnovsko“
  • informace o průběhu akce „Žákovská liga Mikroregionu Krnovsko ve stolním tenise 2011“
  • informace o účastni manažerky mikroregionu na jednání pracovní skupiny týkajících se aktualizace Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 – 16
  • informace o záměru uspořádat v červnu 2012 pod záštitou města Krnova žákovské lehkoatletické závody Mikroregionu Krnovsko
  • informace o možnosti získání dotací z Programu rozvoje venkova na podzim 2011.