Datum konání: 5.4. 2011
Místo konání: Krnov

Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY:

Správní rada mj. schválila:

  • úpravu rozpočtu dle předoženého rozpočtového opatření č. 1/2011

Správní rada mj. projednala:

  • přijetí dotace na projekt „Poradenství a společné akce Mikroregionu Krnovsko“

Správní rada mj. vzala na vědomí:

  • informace o průběhu realizace projektu „Veřejná prostranství Mikroregionu Krnovsko“
  • informace k předložení zpráv o zajištění udržitelnosti projektů „Víceúčelová hřiště Mikroregionu Krnovsko I.“ a „Víceúčelová hřiště Mikroregionu Krnovsko II.“
  • informace k předložení průběžného vyúčtování projektu „Poradenství a podpora společných akcí Mikroregionu Krnovsko“