Datum konání: 30. 4. 2009
Místo konání: Krnov

Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY:

Správní rada mj. schválila:

  • úpravu rozpočtu dle předloženého rozpočtového opatření č. 1/2009

Správní rada mj. doporučila valné hromadě:

  • pořídit v rámci projektu „Poradenství a podopra občanských aktivit v Mikroregionu Krnovsko“ kulturní kalendáře na rok 2010 pro jednotlivé obce mikroregionu.

Správní rada mj. vzala na vědomí:

  • informace ohledně omezujících ustanoveni výzvy ROP NUTS II Moravskoslezsko ve vztahu ke společně připravovanému projektu „Hasičské zbrojnice Mikroregionu Krnovsko“.