Datum konání: 10.11. 2009
Místo konání: Krnov

Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY:

Správní rada mj. schválila:

  • úpravu rozpočtu dle předloženého rozpočtového opatření č. 3/2009
  • zpracování neinvestičního společného projektu na zajištění chodu kanceláře mikroregionu Krnovsko na období od 1. 7. 2010 do 30. 6. 2011 a zpracování investičního projektu na modernizaci veřejných prostranství – II. etapa v obcích mikroregionu manažerkou MRK a jejich předložení v rámci Programu obnovy a rozvoje venkova MSK 2010.

Správní rada mj. vzala na vědomí:

  • zprávu o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Krnovsko v roce 2009.
  • informaci k závěrečným monitorovacím zprávám k projektům „Víceúčelová hřiště Mikroregionu Krnovsko I.“ a „Víceúčelová hřiště Mikroregionu Krnovsko II.“
  • informaci o podané žádosti o dotaci do PRV na projekt „Obnova místních komunikací Mikroregionu Krnovsko“.
  • informace o společném projektu MAS Rozvoj Krnovska, o.p.s., a MAS Opavsko „Ovoce k lidem a lidé do sadů“.