Datum konání: 24. 1. 2008
Místo konání: Krnov

Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY:

Správní rada mj. schválila:

  • závěrečné vyúčtování projektu „Vzdělávání a poradenství pro rozvoj aktivit Mikroregionu Krnovsko“
  • zpracování společného projektu „Obnova veřejného osvětlení obcí Mikroregionu Krnovsko – III. etapa“
  • doporučení obcím Osoblažska k projektům cestovního ruchu

Správní rada mj. projednala:

  • současný stav projektu „Integrovaný systém nakládání s odpady v Mikroregionu Krnovsko“.