Datum konání: 16. 11. 2005
Místo konání: Linhartovský zámek

Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY:

Správní rada mj. schválila:

  • zvýšení členských příspěvků na rok 2006 o 2,- Kč/ obv pro předložení Valné hromadě
  • předložení společného projektu v rámci GS Jednotný komunikační styl – vytvoření systému informování turistů – informační skříňky vč. map.

Správní rada mj. projednala:

  • harmonogram a organizační zajištění projektu “Zimní olympiáda Mikroregionu Krnovsko”
  • návrh na volbu orgánů MRK – předseda, místopředsedové, revizní komise, správní rada
  • plán činnosti na rok 2006
  • uskutečněné aktivity za předcházející období (prezentace v časopisech “Travel in the Czech republic”, “103 premiér v ČR”, účast na jednáních k Marketingové strategii cestovního ruchu Severní Moravy a Slezska)