Datum konání: 2.9. 2010
Místo konání: Krnov

Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY:

Správní rada mj. schválila:

  • úpravu rozpočtu dle předoženého rozpočtového opatření č. 2/2010

Správní rada mj. projednala:

  • obsahovou náplň tiskových a propagačních služeb realizovaných v rámci projektu „Poradenství a podpora společných akcí Mikroregionu Krnovsko“
  • monitorovací zprávu k projektu „Veřejná prostranství Mikroregionu Krnovsko“
  • specifikaci 4. kola výzvy ROP pro oblast podpory 4.1 Rozvoj venkova.