Datum konání: 26. 1. 2012
Místo konání: Krnov

Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY:

Správní rada mj. schválila:

  • uzavření smlouvy o pronájmu nebytových prostor pro kancelář Mikroregionu Krnovsko na Revoluční 20, Krnov od 1. 2. 2012
  • zakoupení pohárů pro slavnostní vyhlášení výsledků Hokejové ligy Mikroregionu Krnovsko 2011/12
  • realizaci projektu se zapojením dětí a mládeže základních škol Mikroregionu Krnovsko – výtvarnou soutěž na téma „Víme, kde bydlíme, co máme zajímavého, co umíme“
  • stanovisko Mikroregionu Krnovsko k tzv. koncepčnímu záměru reformy systému financování regionálního škoství a jeho projednání s PhDr. Jaroslavou Wenigerovou

Správní rada mj. vzala na vědomí:

  • informace o stavu bankovního účtu a pokladny Mikroregionu Krnovsko k 31. 12. 2011
  • informace manažerky k organizaci a termínům miniturnajů a závěrečného turnaje „Žákovské ligy Mikroregionu Krnovsko ve stolním tenise 2012“
  • informace manažerky o předložení investičního projektu „Modernizace veřejných prostranství“ a neinvestičního projektu „Poradenství, společné akce a propagace v Mikroregionu Krnovsko“ do programu Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2012
  • informace o zahájení veřejnosprávní kontroly na místě k projektu „Veřejná prostranství Mikroregionu Krnovsko“ kontrolními pracovníky Úřadu regionální rady Ostrava