Cesta za poklady Evropy

Celkové náklady: 4 435 EUR
Dotace: 3 769 EUR
Doba realizace: 8/2008 – 11/2008

Cílem projektu je vést děti již od předškolního věku k poznání okolních zemí a zejména našich polských sousedů tak, aby se hravou formou naučily vzájemnému porozumění. Projektu se zúčastní děti mateřských škol mikroregionu a polských Glubczyc. Mezi předškolními zařízeními mikroregionu a polskými mateřskými školami již existují partnerství, která je třeba dále podporovat a rozvíjet. Projekt by se měl v následujících letech střídavě opakovat na polském i českém území s tím, že každoročně bude tématicky jinak zaměřen.

Projekt byl předložen do Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR – PR – Fondu mikroprojektů. Dotace byla schválena Euroregionálním řídícím výborem dne 26. 6. 2008.

Obnova místních komunikací Mikroregionu Krnovsko

Celkové náklady: 220 000 Kč
Dotace: 110 000 Kč
Doba realizace: 4/2008 – 4/2009

Díky dotaci bude umožněno vytvoření projektové dokumentace k projektu ,,Obnova místních komunikací Mikroregionu Krnovsko“. Cílem projektu je prostřednictvím obnovy místních komunikací zlepšit dopravní infrastrukturu a vzhled obcí do 500 obyvatel. Tohoto projektu se účastní 7 obcí Mikroregionu Krnovsko – Býkov – Láryšov, Čaková, Dívčí Hrad, Janov, Krasov, Liptaň a Vysoká.

Projekt byl předložen do „Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2008“, č. RRK/02/2008. O přidělení dotace rozhodlo zastupitelstvo Moravskoslezského kraje dne 26. 6. 2008.

Příprava projektů Mikroregionu Krnovsko

Celkové náklady: 348 800 Kč
Dotace: 257 150 Kč
Doba realizace: 5/2008 – 7/2009

Projektem bude řešena příprava projektů v Mikroregionu Krnovsko financovatelných z ROP. Na základě projednání v orgánech mikroregionu bylo odsouhlaseno připravit v rámci tohoto projektu 2 projektové zéměry do fáze předběžné studie proveditelnosti. První záměr ,,Veřejná prostranství Mikroregionu Krnovsko“ bude řešit obnovu a estetické zlepšení venkovského prostoru, druhý záměr ,,Obnova drobných, památkových a sakrálních objektů“ se zaměří na obnovu místních drobných památkových objektů – kapliček a dalších prvků venkovského prostředí.

Projekt byl předložen do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko, oblast podpory 5.2 Podpora absorpční kapacity. O přidělení dotace rozhodl Výbor Regionální rady dne 26. 6. 2008.

Služby pro rozvoj venkova Mikroregionu Krnovsko

Celkové náklady: 640 tis. Kč
Dotace: 350 tis. Kč
Doba realizace: 1/2008 – 6/2009

Cílem projektu je zajistit obcím mikroregionu poradenství v oblasti obnovy a rozvoje venkova, zvýšit atraktivitu obcí pro bydlení i podnikání a celkově zlepšit životní podmínky v malých obcích. Poradenská pomoc bude směřována k vyhledávání vhodných záměrů k realizaci investičních i neinvestičních akcí vč. způsobu jejich financování.

Projekt byl předložen do programu „Podpora obnovy a rozvoje Moravskoslezského kraje 2008“, č. RR/01/2008. O přidělení dotace rozhodlo zastupitelstvo Moravskoslezského kraje dne 24. 4. 2008.

Zimní hry Mikroregionu Krnovsko 2008

VÝSLEDKOVÁ LISTINA – LEDNÍ HOKEJ

PRŮBĚŽNÉ TURNAJE:

Město Albrechtice – Krnov 2:1

Lichnov – Třemešná 9:1

HLAVNÍ TURNAJ:

Město Albrechtice – Třemešná 10:2

Lichnov – Krnov 6:2

Krnov – Třemešná 6:4

Lichnov – Město Albrechtice 4:2

CELKOVÉ POŘADÍ:

  1. Lichnov
  2. Město Albrechtice
  3. Krnov
  4. Třemešná

FOTOGALERIE „ZIMNÍCH HER MIKROREGIONU KRNOVSKO 2008“

Vzdělávání a poradenství pro rozvoj aktivit Mikroregionu Krnovsko

Celkové náklady: 265 tis. Kč
Dotace: 170 tis. Kč
Doba realizace: 7/2007 – 12/2007

Cílem projektu je zajistit obcím mikroregionu poradenství v oblasti volnočasových aktivit, rozvoje podnikání, cestovního ruchu, životního prostředí atd., tak aby na tomto území mohlo být realizováno co nejvíce aktivit a akcí.

Projekt byl předložen do programu „Podpora obnovy a rozvoje Moravskoslezského kraje 2007“, č. RR/01/2007. O přidělení dotace rozhodlo zastupitelstvo Moravskoslezského kraje dne 26. 4. 2007.

Obnova veřejného osvětlení obcí Mikroregionu Krnovsko – II. etapa

Celkové náklady: 1 000 tis. Kč
Dotace: 500 tis. Kč
Doba realizace: 3/2007 – 12/2007
Zúčastněné obce: Bohušov, Brantice, Dívčí Hrad, Holčovice, Jindřichov, Lichnov, Osoblaha, Slezské Rudoltice, Úvalno, Zátor

Cílem projektu je pokračovat druhou etapou v obnově veřejného osvětlení v obcích Mikroregionu Krnovsko.

Projekt byl předložen do programu „Podpora obnovy a rozvoje Moravskoslezského kraje 2007“, č. RR/01/2007. O přidělení dotace rozhodlo zastupitelstvo Moravskoslezského kraje dne 26. 4. 2007.

Intenzifikace systému separovaného sběru vytříděných složek komunálního odpadu v MRK

Celkové náklady: 594 tis. Kč
Dotace: 594 tis. Kč
Doba realizace: 4/2007 – 12/2007
Zúčastněné obce: Brantice, Čaková, Heřmanovice, Janov, Jindřichov, Krasov, Lichnov, Liptaň, Město Albrechtice, Petrovice, Úvalno, Vysoká, Zátor

Cílem projektu je dovybavit nádobami na tříděný sběr obce Mikroregionu Krnovsko a zajistit tak dostatečnou kapacitu sběrné sítě. Projekt je realizován ve spolupráci s firmou EKO-KOM, a.s.1

Komplexní řešení pro nakládání s odpady pro Mikroregion Krnovsko

Celkové náklady: 239 309 Kč
Dotace: 179 480 Kč (74,99 %)
Doba realizace: 3/2006 – 12/2006
Zúčastněné obce: 16 obcí Mikroregionu Krnovsko

Cílem projektu je optimalizace nakládání s odpady v 16 obcích Mikroregionu Krnovsko. Jedná se o vypracování projektové dokumentace vč. analýzy využitelnosti sběrného a třídícího dvora.Projekt byl předložen do programu „Podpora přípravy projektů v oblasti životního prostředí a zemědělství“, č. ŽPZ/03/2005. O přidělení dotace rozhodlo zastupitelstvo Moravskoslezského kraje na svém 10. zasedání dne 4. 5. 2006.

Obnova veřejného osvětlení obcí Mikroregonu Krnovsko – I. etapa

Celkové náklady: 900 tis. Kč
Dotace: 500 tis. Kč (55,56 %)
Doba realizace: 4/2006 – 12/2006
Zúčastněné obce: Bohušov, Brantice, Dívčí Hrad, Holčovice, Hošťálkovy, Krasov, Lichnov, Úvalno, Zátor

Cílem tohoto projektu je podpořit postupnou obnovu veřejného osvětlení v malých obcích Mikroregionu Krnovsko. Projekt je realizován etapově, v navazujících etapách se předpokládá postupná obnova veřejného osvětlení v dalších obcích mikroregionu. Projekt byl předložen do programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje“, č. RR/01/2006. O přidělení dotace rozhodlo zastupitelstvo Moravskoslezského kraje na svém 10. zasedání dne 4. 5. 2006.