Víceúčelová hříště Mikroregionu Krnovsko II.

Celkové náklady: 7 927 233 Kč
Dotace: 7 249 348 Kč
Doba realizace: 11/2007 – 9/2009

Projekt řeší výstavbu víceúčelových hřišť ve třech obcích Mikroregionu Krnovsko – Úvalně, Lichnově a Městě Albrechticích. Tato hřiště budou celoročně využitelná k mnoha různým sportovním aktivitám, ať už se jedná o fotbal, nohejbal či jiné sporty.

Projekt byl předložen do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko, oblast podpory 4.1 Rozvoj venkova. O přidělení dotace rozhodl Výbor Regionální rady dne 26. 6. 2008.

logo

FOTO ÚVALNO

hriste_uvalno

FOTO LICHNOV

hriste_lichnov

FOTO MĚSTO ALBRECHTICE

hriste_albrechtice

Víceúčelová hříště Mikroregionu Krnovsko I.

Celkové náklady: 7 981 439 Kč
Dotace: 7 293 198 Kč
Doba realizace: 11/2007 – 8/2009

Projekt řeší výstavbu víceúčelových hřišť ve třech obcích Mikroregionu Krnovsko – Zátoru, Jindřichově a Osoblaze. Kostrukce víceúčelových hřišť umožní jejich celoroční využívání k mnoha různým sportovním aktivitám, ať už se jedná o fotbal, nohejbal, tenis, badminton či bruslení nebo lední hokej. Sportovní plochy budou sloužit k aktivnímu trávení volného času i pořádání profesionálních soutěží.

Projekt byl předložen do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko, oblast podpory 4.1 Rozvoj venkova. O přidělení dotace rozhodl Výbor Regionální rady dne 26. 6. 2008.

logo

FOTO ZÁTOR

hriste_zator

FOTO JINDŘICHOV

hriste_jindrichov

FOTO OSOBLAHA

hriste_osoblaha

Cesta za poklady Evropy

Celkové náklady: 4 435 EUR
Dotace: 3 769 EUR
Doba realizace: 8/2008 – 11/2008

Cílem projektu je vést děti již od předškolního věku k poznání okolních zemí a zejména našich polských sousedů tak, aby se hravou formou naučily vzájemnému porozumění. Projektu se zúčastní děti mateřských škol mikroregionu a polských Glubczyc. Mezi předškolními zařízeními mikroregionu a polskými mateřskými školami již existují partnerství, která je třeba dále podporovat a rozvíjet. Projekt by se měl v následujících letech střídavě opakovat na polském i českém území s tím, že každoročně bude tématicky jinak zaměřen.

Projekt byl předložen do Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR – PR – Fondu mikroprojektů. Dotace byla schválena Euroregionálním řídícím výborem dne 26. 6. 2008.

Obnova místních komunikací Mikroregionu Krnovsko

Celkové náklady: 220 000 Kč
Dotace: 110 000 Kč
Doba realizace: 4/2008 – 4/2009

Díky dotaci bude umožněno vytvoření projektové dokumentace k projektu ,,Obnova místních komunikací Mikroregionu Krnovsko“. Cílem projektu je prostřednictvím obnovy místních komunikací zlepšit dopravní infrastrukturu a vzhled obcí do 500 obyvatel. Tohoto projektu se účastní 7 obcí Mikroregionu Krnovsko – Býkov – Láryšov, Čaková, Dívčí Hrad, Janov, Krasov, Liptaň a Vysoká.

Projekt byl předložen do „Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2008“, č. RRK/02/2008. O přidělení dotace rozhodlo zastupitelstvo Moravskoslezského kraje dne 26. 6. 2008.

Příprava projektů Mikroregionu Krnovsko

Celkové náklady: 348 800 Kč
Dotace: 257 150 Kč
Doba realizace: 5/2008 – 7/2009

Projektem bude řešena příprava projektů v Mikroregionu Krnovsko financovatelných z ROP. Na základě projednání v orgánech mikroregionu bylo odsouhlaseno připravit v rámci tohoto projektu 2 projektové zéměry do fáze předběžné studie proveditelnosti. První záměr ,,Veřejná prostranství Mikroregionu Krnovsko“ bude řešit obnovu a estetické zlepšení venkovského prostoru, druhý záměr ,,Obnova drobných, památkových a sakrálních objektů“ se zaměří na obnovu místních drobných památkových objektů – kapliček a dalších prvků venkovského prostředí.

Projekt byl předložen do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko, oblast podpory 5.2 Podpora absorpční kapacity. O přidělení dotace rozhodl Výbor Regionální rady dne 26. 6. 2008.

Služby pro rozvoj venkova Mikroregionu Krnovsko

Celkové náklady: 640 tis. Kč
Dotace: 350 tis. Kč
Doba realizace: 1/2008 – 6/2009

Cílem projektu je zajistit obcím mikroregionu poradenství v oblasti obnovy a rozvoje venkova, zvýšit atraktivitu obcí pro bydlení i podnikání a celkově zlepšit životní podmínky v malých obcích. Poradenská pomoc bude směřována k vyhledávání vhodných záměrů k realizaci investičních i neinvestičních akcí vč. způsobu jejich financování.

Projekt byl předložen do programu „Podpora obnovy a rozvoje Moravskoslezského kraje 2008“, č. RR/01/2008. O přidělení dotace rozhodlo zastupitelstvo Moravskoslezského kraje dne 24. 4. 2008.

Zimní hry Mikroregionu Krnovsko 2008

VÝSLEDKOVÁ LISTINA – LEDNÍ HOKEJ

PRŮBĚŽNÉ TURNAJE:

Město Albrechtice – Krnov 2:1

Lichnov – Třemešná 9:1

HLAVNÍ TURNAJ:

Město Albrechtice – Třemešná 10:2

Lichnov – Krnov 6:2

Krnov – Třemešná 6:4

Lichnov – Město Albrechtice 4:2

CELKOVÉ POŘADÍ:

  1. Lichnov
  2. Město Albrechtice
  3. Krnov
  4. Třemešná

FOTOGALERIE „ZIMNÍCH HER MIKROREGIONU KRNOVSKO 2008“

Vzdělávání a poradenství pro rozvoj aktivit Mikroregionu Krnovsko

Celkové náklady: 265 tis. Kč
Dotace: 170 tis. Kč
Doba realizace: 7/2007 – 12/2007

Cílem projektu je zajistit obcím mikroregionu poradenství v oblasti volnočasových aktivit, rozvoje podnikání, cestovního ruchu, životního prostředí atd., tak aby na tomto území mohlo být realizováno co nejvíce aktivit a akcí.

Projekt byl předložen do programu „Podpora obnovy a rozvoje Moravskoslezského kraje 2007“, č. RR/01/2007. O přidělení dotace rozhodlo zastupitelstvo Moravskoslezského kraje dne 26. 4. 2007.

Obnova veřejného osvětlení obcí Mikroregionu Krnovsko – II. etapa

Celkové náklady: 1 000 tis. Kč
Dotace: 500 tis. Kč
Doba realizace: 3/2007 – 12/2007
Zúčastněné obce: Bohušov, Brantice, Dívčí Hrad, Holčovice, Jindřichov, Lichnov, Osoblaha, Slezské Rudoltice, Úvalno, Zátor

Cílem projektu je pokračovat druhou etapou v obnově veřejného osvětlení v obcích Mikroregionu Krnovsko.

Projekt byl předložen do programu „Podpora obnovy a rozvoje Moravskoslezského kraje 2007“, č. RR/01/2007. O přidělení dotace rozhodlo zastupitelstvo Moravskoslezského kraje dne 26. 4. 2007.

Intenzifikace systému separovaného sběru vytříděných složek komunálního odpadu v MRK

Celkové náklady: 594 tis. Kč
Dotace: 594 tis. Kč
Doba realizace: 4/2007 – 12/2007
Zúčastněné obce: Brantice, Čaková, Heřmanovice, Janov, Jindřichov, Krasov, Lichnov, Liptaň, Město Albrechtice, Petrovice, Úvalno, Vysoká, Zátor

Cílem projektu je dovybavit nádobami na tříděný sběr obce Mikroregionu Krnovsko a zajistit tak dostatečnou kapacitu sběrné sítě. Projekt je realizován ve spolupráci s firmou EKO-KOM, a.s.1