Výsledky fotografické soutěže

Mikroregion Krnovsko v roce 2016 vyhlásil fotografickou soutěž na téma „Podzim v obci“. Fotografie zaslané širokou veřejností byly zveřejněny na webu a sociálních sítích, kde bylo umožněno hlasování o nejhezčí z nich. Tři práce s nejvyšším počtem liků byly ohodnoceny cenami veřejnosti. Poté také zasedla hodnotící komise, která vybrala dle jejich názoru 3 nejhezčí fotografie a ocenila je cenami poroty. Slavnostní předání hodnotných cen proběhlo v sále kulturního domu Zátor dne 17. února 2017, celé ho zahájila Julie Vaculíková svým pěvecký vystoupením. Tato událost byla spojena s výstavou všech 41 fotografií, které byly do soutěže zapojeny. Veřejnost si je mohla prohlédnout a debatovat nad nimi. Nejlepší fotografové získali ocenění veřejnosti: Gabriela Keni, Michaela Jasioková, Rostislav Brada a ocenění poroty Gabriela Keni, Iva Zanova, Lukáš Kubácký. Fotografie nejlépe hodnocená byla práce s názvem „Brixa a bažant“, kterou pořídila Gabriela Keni. Ta byla oceněna cenou veřejnosti i poroty, fotografka si odnesla spoustu věcných cen. Děkujeme vedení obce Zátor za poskytnuté prostory a pohoštění.

Díla si můžete prohlédnout zde: https://www.mikroregionkrnovsko.cz/galerie/fotograficka-soutez-podzim-v-obci/

Ozvučení ” Osoblažky” a Svatomartinské hody

imag21451imag21511imag21541imag21601imag21621imag21641imag21661imag21721

Mezi významné projekty mikroregionu Krnovsko se řadí spolufinancování na ozvučení turisticky atraktivního parního vlaku s lokomotivou „Malý štokr“. Přispěli jsme částkou 92.000,- Kč, aby tento už od pohledu krásný a velice zajímavý stroj sloužil turistům ještě víc než doposud. Na podzim v rámci Svatomartinských hodů představenstvo mikroregionu Krnovsko zahájilo provoz ozvučení vlaku. Během jízdy tak bude turistům vyprávěno o okolí trati, bude zmíněna historie, významná místa a zajímavosti. Pro dětské návštěvníky bude připraveno vyprávění v pohádkovém stylu doplněno o písníčky. Celková jízda se tak stane atraktivnější a turista se nenásilnou formou seznámí s mnohými památkami našeho mikroregionu.

Vyhlašujeme fotografickou soutěž “Podzim v obci”

MIKROREGION KRNOVSKO VYHLAŠUJE FOTOGRAFICKOU SOUTĚŽ

Podmínky soutěže:

1. Každý soutěžící pošle minimálně jednu fotografii pořízenou v letošním roce a představí „podzim v obci“. Maximální počet fotografií bude 5.

2. Fotografie mohou být zaslány až do konce měsíce listopadu a to mailem na adresu: info@mikroregionkrnovsko.cz.

3. Fotografie budou označeny příhodným názvem, udáním místa, jménem a příjmením autora, adresou bydliště a emailem.

4. Od 1. do 11. prosince budou fotografie vystaveny na webových stránkách a facebooku Mikroregionu Krnovsko. Po tuto dobu může široká veřejnost hlasovat o nejhezčí foto, prostřednictvím ankety na výše uvedených webových stránkách nebo pomocí tzv. liků na facebooku Mikroregionu.

5. 14. prosince hodnotící komise vybere 3 nejhezčí fotografie, které budou oceněny cenami poroty. Dále oceníme 3 fotografie, které budou mít největší počet liků, cenami veřejnosti.

6. Předání cen proběhne 17. února 2017 v 17. 00 v sále KD Zátor u příležitosti výstavy dodaných fotografií.

Na Jaké se můžete těšit ceny? Třeba na tablety apod.

soutez-pdf

Vyhlášení veřejné finanční podpory mikroregionu Krnovsko

Mikroregion Krnovsko vyhlašuje výzvu pro příjem žádostí o veřejnou finanční podporu (dále jen VFP) z rozpočtu mikroregionu Krnovsko.

Jedná se především o následující oblasti poskytování VFP:

 • ekologie a životní prostředí
 • kultura
 • registrovaný sport a tělovýchova
 • sociální věci
 • vzdělávací a zájmová činnost, volnočasové aktivity

Termín příjmu žádosti: do 30. září 2016

Kontaktní osoba: Ing. Pavel Antony, antony.pavel@seznam.cz, tel. 736 203 667

Max. výše dotace: max. 70% celkových nákladů projektu, max. 50 000 Kč (v případě žádosti o více než 50.000 Kč schvaluje žádost Valná hromada mikroregionu)

Způsob podání žádosti: písemně na adresu: Mikroregion Krnovsko, Hlavní nám. 1, Krnov, 794 01 nebo elektronicky na adresu: antony.pavel@seznam.cz (mail ze Zásad VFP podatelna@mikroregionkrnovsko.cz, prosím, nepoužívejte!)

Veškeré potřebné informace včetně žádosti a jejich příloh

Hokejová liga Mikroregionu Krnovsko 2011/12

Mikroregion Krnovsko v rámci podpory sportu organizuje a přispívá na amatérskou hokejovou ligu. V sezóně 2011/12 bude v rámci hokejové ligy amatérů Mikroregionu Krnovsko soupeřit mezi sebou 5 týmů, čemuž odpovídá i harmonogram utkání. První zápas proběhl dne 4. 10. 2011, poslední je naplánován na 19. 2. 2012.

Podrobné informace jsou pravidelně zveřejňovány na www.infozmesta.cz/hokejova-liga.html.

Rozpis utkání pro sezónu 2011/12 ke stažení zde.

Výsledková listina ročníku 2011/12

1. Motorkáři KMK
2. ICE DOGS
3. PP Team Krnov
4. HC Zátor
5. KSBK Chasníci
6. TJ HC REDS Albrechtice

Fotografie

Žákovská liga Mikroregionu Krnovsko ve stolním tenise 2011

Mikroregion Krnovsko se rozhodl podpořit sportovní aktivity dětí prostřednictvím žákovské ligy Mikroregionu Krnovsko ve stolním tenise, která se uskutečnila na jaře 2011. Do žákovské ligy Mikroregionu Krnovsko ve stolním tenise se zapojily děti základních škol v Osoblaze, Třemešné, Jindřichově, Holčovicích (2 týmy z důvodu neúčasti ZŠ Zátor) a Lichnově. Každou školu reprezentovali 4 hráči + 2 náhradníci zapsaní na soupiskách. Základní školy byly rozděleny do dvou skupin A a B. V každé skupině se odehrály 3 miniturnaje (organizováno na 2 stoly vždy v každé škole), závěrečný turnaj (organizováno na 3 stoly) proběhl dne 14. 6. 2011 na základní škole v Jindřichově.

V konečném pořadí se jednotlivé školy umístily takto:

 1. ZŠ Jindřichov
 2. ZŠ Holčovice „A“
 3. ZŠ Lichnov
 4. ZŠ Osoblaha
 5. ZŠ Třemešná
 6. ZŠ Holčovice „B“

Umístění v kategorii jednotlivců:

 1. Josef Šuráň (ZŠ Holčovice)
 2. Pavel Zivčák (ZŠ Holčovice)
 3. Pavel Klembara (ZŠ Jindřichov)

Družstva získala pohár a diplom, ocenění byla udělena i v kategorii jednotlivců. Drobnou upomínku za účast v turnaji obdržel každý účastník.

Žákovská liga ve stolním tenise měla ze strany pořádajících škol i dětí velmi kladný ohlas. Děti nejenom hrály stolní tenis, ale navázaly i nová přátelství, komunikovaly mezi sebou. Tzn. bylo navrženo pokračovat v turnaji dalším ročníkem a opětovně jej finančně podpořit.

Poradenství a společné akce Mikroregionu Krnovsko

Celkové náklady projektu 634 tis. Kč
Dotace 348,4 tis. Kč
Doba realizace 7/2011 – 6/2012

Cílem projektu je zajistit dlouhodobý rozvoj Mikroregionu Krnovsko a další aktivity v oblasti rozvoje venkova, kvality života, propagace mikroregionu atd.

Projekt byl předložen do programu „Podpora obnovy a rozvoje Moravskoslezského kraje 2011“, č. RRC/01/2011. O přidělení dotace rozhodlo zastupitelstvo Moravskoslezského kraje dne 23. 3. 2011.

Hokejová liga Mikroregionu Krnovsko 2010/11

Mikroregion Krnovsko v rámci podpory sportu organizuje a přispívá na amatérskou hokejovou ligu. Do soutěže je zapojeno 6 amatérských hokejových týmů, utkání probíhají na zimním stadionu v Krnově dle stanoveného rozpisu. První zápas proběhl dne 5. 10. 2010, poslední je naplánován na 20. 2. 2011.

Podrobné informace jsou pravidelně zveřejňovány na www.infozmesta.cz/hokejova-liga.html, kde lze nalézt rozpis zápasů, hokejové kluby, pravidla soutěže, kontakty i prostor pro diskuzní fórum.

Výsledková listina ročníku 2010/11

 1. Motorkáři KMK
 2. HC Zátor
 3. PP Team Krnov
 4. KSBK Chasníci
 5. TJ HC Red´s Město Albrechtice
 6. Olejáři

Poradenství a podpora společných akcí Mikroregionu Krnovsko

Celkové náklady projektu 700 tis. Kč
Dotace 383,8 tis. Kč
Doba realizace 7/2010 – 6/2011

Cílem projektu je zajištění účinného chodu mikroregionu a realizace společných projektů s dopadem na rozvoj a propagaci mikroregionu.

Projekt byl předložen do programu „Podpora obnovy a rozvoje Moravskoslezského kraje 2010“, č. RRC/01/2010. O přidělení dotace rozhodlo zastupitelstvo Moravskoslezského kraje dne 21. 4. 2010.