Celkové náklady projektu 568 tis. Kč
Požadovaná dotace 312,4 tis. Kč
Doba trvání projektu 7/2009 – 6/2010

Cílem projektu je zajistit obcím mikroregionu poradenství v přípravě a realizaci společných projektů mikroregionu, propagaci mikroregionu, komunikaci s ostatními subjekty. Mimo společně realizované investiční akce se mikroregion zaměřuje i na podporu rozvoje občanských aktivit orientovaných zejména na děti a mládež.

Projekt byl předložen do programu „Podpora obnovy a rozvoje Moravskoslezského kraje 2009“, č. RR/01/2009. O přidělení dotace rozhodlo zastupitelstvo Moravskoslezského kraje dne 22. 4. 2009.