Celkové náklady: 4 435 EUR
Dotace: 3 769 EUR
Doba realizace: 8/2008 – 11/2008

Cílem projektu je vést děti již od předškolního věku k poznání okolních zemí a zejména našich polských sousedů tak, aby se hravou formou naučily vzájemnému porozumění. Projektu se zúčastní děti mateřských škol mikroregionu a polských Glubczyc. Mezi předškolními zařízeními mikroregionu a polskými mateřskými školami již existují partnerství, která je třeba dále podporovat a rozvíjet. Projekt by se měl v následujících letech střídavě opakovat na polském i českém území s tím, že každoročně bude tématicky jinak zaměřen.

Projekt byl předložen do Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR – PR – Fondu mikroprojektů. Dotace byla schválena Euroregionálním řídícím výborem dne 26. 6. 2008.