Celkové náklady: 640 tis. Kč
Dotace: 350 tis. Kč
Doba realizace: 1/2008 – 6/2009

Cílem projektu je zajistit obcím mikroregionu poradenství v oblasti obnovy a rozvoje venkova, zvýšit atraktivitu obcí pro bydlení i podnikání a celkově zlepšit životní podmínky v malých obcích. Poradenská pomoc bude směřována k vyhledávání vhodných záměrů k realizaci investičních i neinvestičních akcí vč. způsobu jejich financování.

Projekt byl předložen do programu „Podpora obnovy a rozvoje Moravskoslezského kraje 2008“, č. RR/01/2008. O přidělení dotace rozhodlo zastupitelstvo Moravskoslezského kraje dne 24. 4. 2008.