Hokejová liga Mikroregionu Krnovsko 2010/11

Mikroregion Krnovsko v rámci podpory sportu organizuje a přispívá na amatérskou hokejovou ligu. Do soutěže je zapojeno 6 amatérských hokejových týmů, utkání probíhají na zimním stadionu v Krnově dle stanoveného rozpisu. První zápas proběhl dne 5. 10. 2010, poslední je naplánován na 20. 2. 2011.

Podrobné informace jsou pravidelně zveřejňovány na www.infozmesta.cz/hokejova-liga.html, kde lze nalézt rozpis zápasů, hokejové kluby, pravidla soutěže, kontakty i prostor pro diskuzní fórum.

Výsledková listina ročníku 2010/11

  1. Motorkáři KMK
  2. HC Zátor
  3. PP Team Krnov
  4. KSBK Chasníci
  5. TJ HC Red´s Město Albrechtice
  6. Olejáři

Poradenství a podpora společných akcí Mikroregionu Krnovsko

Celkové náklady projektu 700 tis. Kč
Dotace 383,8 tis. Kč
Doba realizace 7/2010 – 6/2011

Cílem projektu je zajištění účinného chodu mikroregionu a realizace společných projektů s dopadem na rozvoj a propagaci mikroregionu.

Projekt byl předložen do programu „Podpora obnovy a rozvoje Moravskoslezského kraje 2010“, č. RRC/01/2010. O přidělení dotace rozhodlo zastupitelstvo Moravskoslezského kraje dne 21. 4. 2010.

Veřejná prostranství Mikroregionu Krnovsko

Celkové náklady: 6 143 104 Kč
Dotace: 5 397 465 Kč
Doba realizace: 11/2008 – 10/2011

Projekt řeší obnovu 7 veřejných prostranství v 5 obcích Mikroregionu Krnovsko – Hošťálkovech, Městě Albrechticích, Holčovicích, Lichnově a Zátoru. Hlavním záměrech projektu je vytvářet v obcích bezpečné prostory s dostatečným množstvím zeleně, vybavené sportovním zařízením a mobiliářem, který mohou každodenně využívat dospělí, senioři i děti.

Projekt byl předložen do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko, oblast podpory 4.1 Rozvoj venkova. O přidělení dotace rozhodl Výbor Regionální rady dne 20. 1. 2010.

logo

FOTO HOŠTÁLKOVY

hriste_hostalkovy

FOTO MĚSTO ALBRECHTICE

hriste_mesto_albrechtice

FOTO HOLČOVICE – HEJNOV

hriste_hejnov

FOTO HOLČOVICE

hriste_holcovice

FOTO LICHNOV

foto_lichnov

FOTO LICHNOV – DUBNICE

foto_dubnice

FOTO ZÁTOR

foto_zator

Hokejová liga Mikroregionu Krnovsko 2009/10

Mikroregion Krnovsko v rámci podpory sportu organizuje a přispívá na amatérskou hokejovou ligu. Do soutěže je zapojeno 6 amatérských hokejových týmů, utkání probíhají na zimním stadionu v Krnově dle stanoveného rozpisu. První zápas proběhl dne 6. 10. 2009, poslední je naplánován na 21. 2. 2010.

Na krnovské radnici se dne 17. 3. 2010 za přítomnosti zástupců Mikroregionu Krnovsko (starostka Města Krnova – p. Renáta Ramazanová, předseda Mikroregionu Krnovsko a starosta Obce Úvalno – Ing. Vítězslav Odložilík, místopředseda Mikroregionu Krnovsko a starosta Obce Holčovice – Mgr. Pavel Šprinz, manažerka Mikroregionu Krnovsko – Ing. Judita Žáčková) uskutečnilo slavnostní předávání cen týmům umístěným na prvních třech místech:

  1. PP TEAM KRNOV
  2. SZ CHASNÍCI
  3. TJ HC RED´S ALBRECHTICE.

Modernizace veřejných prostranství

Celkové náklady projektu 920 tis. Kč
Požadovaná dotace 500 tis. Kč
Doba trvání projektu 4/2009 – 12/2010

Projekt je zaměřen na zlepšení vzhledu a vybavení veřejných prostranství v obcích mikroregionu. V obcích budou vytvořena místa a plochy, které budou sloužit k odpočinku, relaxaci a trávení volného času zejména rodičů s dětmi a dětí samotných. Do projektu je zapojeno 8 obcí: Brantice, Holčovice, Jindřichov, Lichnov, Osoblaha, Slezské Rudoltice, Úvalno a Zátor.

Projekt byl předložen do programu „Podpora obnovy a rozvoje Moravskoslezského kraje 2009“, č. RR/01/2009. O přidělení dotace rozhodlo zastupitelstvo Moravskoslezského kraje dne 22. 4. 2009.

Poradenství a podpora občanských aktivit v Mikroregionu Krnovsko

Celkové náklady projektu 568 tis. Kč
Požadovaná dotace 312,4 tis. Kč
Doba trvání projektu 7/2009 – 6/2010

Cílem projektu je zajistit obcím mikroregionu poradenství v přípravě a realizaci společných projektů mikroregionu, propagaci mikroregionu, komunikaci s ostatními subjekty. Mimo společně realizované investiční akce se mikroregion zaměřuje i na podporu rozvoje občanských aktivit orientovaných zejména na děti a mládež.

Projekt byl předložen do programu „Podpora obnovy a rozvoje Moravskoslezského kraje 2009“, č. RR/01/2009. O přidělení dotace rozhodlo zastupitelstvo Moravskoslezského kraje dne 22. 4. 2009.

Hasičské zbrojnice Mikroregionu Krnovsko

Celkové náklady: 470 000 Kč
Dotace: 235 000 Kč
Doba realizace: 4/2008 – 8/2009

Díky dotaci bude zpracována projektová dokumentace a studie proveditelnosti k projektu ,,Hasičské zbrojnice Mikroregionu Krnovsko“, jehož cílem je obnova hasičských zbrojnic v 6 obcích Mikroregionu Krnovsko – Holčovice, Jindřichov, Lichnov, Úvalno, Třemešná a Zátor. Díky tomuto projektu dojde k obnově střech, fasád, výměnám oken, vrat, opravám elektroinstalací a dalších nezbytných věcí, které jsou potřeba k provozu hasičských zbrojnic.

Projekt byl předložen do „Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2008“, č. RRK/02/2008. O přidělení dotace rozhodlo zastupitelstvo Moravskoslezského kraje dne 26. 6. 2008.

Víceúčelová hříště Mikroregionu Krnovsko II.

Celkové náklady: 7 927 233 Kč
Dotace: 7 249 348 Kč
Doba realizace: 11/2007 – 9/2009

Projekt řeší výstavbu víceúčelových hřišť ve třech obcích Mikroregionu Krnovsko – Úvalně, Lichnově a Městě Albrechticích. Tato hřiště budou celoročně využitelná k mnoha různým sportovním aktivitám, ať už se jedná o fotbal, nohejbal či jiné sporty.

Projekt byl předložen do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko, oblast podpory 4.1 Rozvoj venkova. O přidělení dotace rozhodl Výbor Regionální rady dne 26. 6. 2008.

logo

FOTO ÚVALNO

hriste_uvalno

FOTO LICHNOV

hriste_lichnov

FOTO MĚSTO ALBRECHTICE

hriste_albrechtice

Víceúčelová hříště Mikroregionu Krnovsko I.

Celkové náklady: 7 981 439 Kč
Dotace: 7 293 198 Kč
Doba realizace: 11/2007 – 8/2009

Projekt řeší výstavbu víceúčelových hřišť ve třech obcích Mikroregionu Krnovsko – Zátoru, Jindřichově a Osoblaze. Kostrukce víceúčelových hřišť umožní jejich celoroční využívání k mnoha různým sportovním aktivitám, ať už se jedná o fotbal, nohejbal, tenis, badminton či bruslení nebo lední hokej. Sportovní plochy budou sloužit k aktivnímu trávení volného času i pořádání profesionálních soutěží.

Projekt byl předložen do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko, oblast podpory 4.1 Rozvoj venkova. O přidělení dotace rozhodl Výbor Regionální rady dne 26. 6. 2008.

logo

FOTO ZÁTOR

hriste_zator

FOTO JINDŘICHOV

hriste_jindrichov

FOTO OSOBLAHA

hriste_osoblaha

Cesta za poklady Evropy

Celkové náklady: 4 435 EUR
Dotace: 3 769 EUR
Doba realizace: 8/2008 – 11/2008

Cílem projektu je vést děti již od předškolního věku k poznání okolních zemí a zejména našich polských sousedů tak, aby se hravou formou naučily vzájemnému porozumění. Projektu se zúčastní děti mateřských škol mikroregionu a polských Glubczyc. Mezi předškolními zařízeními mikroregionu a polskými mateřskými školami již existují partnerství, která je třeba dále podporovat a rozvíjet. Projekt by se měl v následujících letech střídavě opakovat na polském i českém území s tím, že každoročně bude tématicky jinak zaměřen.

Projekt byl předložen do Operačního programu přeshraniční spolupráce ČR – PR – Fondu mikroprojektů. Dotace byla schválena Euroregionálním řídícím výborem dne 26. 6. 2008.