Vyhlášení veřejné finanční podpory mikroregionu Krnovsko

Mikroregion Krnovsko vyhlašuje výzvu pro příjem žádostí o veřejnou finanční podporu (dále jen VFP) z rozpočtu mikroregionu Krnovsko.

Jedná se především o následující oblasti poskytování VFP:

 • ekologie a životní prostředí
 • kultura
 • registrovaný sport a tělovýchova
 • sociální věci
 • vzdělávací a zájmová činnost, volnočasové aktivity

Termín příjmu žádosti: do 30. září 2016

Kontaktní osoba: Ing. Pavel Antony, antony.pavel@seznam.cz, tel. 736 203 667

Max. výše dotace: max. 70% celkových nákladů projektu, max. 50 000 Kč (v případě žádosti o více než 50.000 Kč schvaluje žádost Valná hromada mikroregionu)

Způsob podání žádosti: písemně na adresu: Mikroregion Krnovsko, Hlavní nám. 1, Krnov, 794 01 nebo elektronicky na adresu: antony.pavel@seznam.cz (mail ze Zásad VFP podatelna@mikroregionkrnovsko.cz, prosím, nepoužívejte!)

Veškeré potřebné informace včetně žádosti a jejich příloh

Hokejová liga Mikroregionu Krnovsko 2011/12

Mikroregion Krnovsko v rámci podpory sportu organizuje a přispívá na amatérskou hokejovou ligu. V sezóně 2011/12 bude v rámci hokejové ligy amatérů Mikroregionu Krnovsko soupeřit mezi sebou 5 týmů, čemuž odpovídá i harmonogram utkání. První zápas proběhl dne 4. 10. 2011, poslední je naplánován na 19. 2. 2012.

Podrobné informace jsou pravidelně zveřejňovány na www.infozmesta.cz/hokejova-liga.html.

Rozpis utkání pro sezónu 2011/12 ke stažení zde.

Výsledková listina ročníku 2011/12

1. Motorkáři KMK
2. ICE DOGS
3. PP Team Krnov
4. HC Zátor
5. KSBK Chasníci
6. TJ HC REDS Albrechtice

Fotografie

Žákovská liga Mikroregionu Krnovsko ve stolním tenise 2011

Mikroregion Krnovsko se rozhodl podpořit sportovní aktivity dětí prostřednictvím žákovské ligy Mikroregionu Krnovsko ve stolním tenise, která se uskutečnila na jaře 2011. Do žákovské ligy Mikroregionu Krnovsko ve stolním tenise se zapojily děti základních škol v Osoblaze, Třemešné, Jindřichově, Holčovicích (2 týmy z důvodu neúčasti ZŠ Zátor) a Lichnově. Každou školu reprezentovali 4 hráči + 2 náhradníci zapsaní na soupiskách. Základní školy byly rozděleny do dvou skupin A a B. V každé skupině se odehrály 3 miniturnaje (organizováno na 2 stoly vždy v každé škole), závěrečný turnaj (organizováno na 3 stoly) proběhl dne 14. 6. 2011 na základní škole v Jindřichově.

V konečném pořadí se jednotlivé školy umístily takto:

 1. ZŠ Jindřichov
 2. ZŠ Holčovice „A“
 3. ZŠ Lichnov
 4. ZŠ Osoblaha
 5. ZŠ Třemešná
 6. ZŠ Holčovice „B“

Umístění v kategorii jednotlivců:

 1. Josef Šuráň (ZŠ Holčovice)
 2. Pavel Zivčák (ZŠ Holčovice)
 3. Pavel Klembara (ZŠ Jindřichov)

Družstva získala pohár a diplom, ocenění byla udělena i v kategorii jednotlivců. Drobnou upomínku za účast v turnaji obdržel každý účastník.

Žákovská liga ve stolním tenise měla ze strany pořádajících škol i dětí velmi kladný ohlas. Děti nejenom hrály stolní tenis, ale navázaly i nová přátelství, komunikovaly mezi sebou. Tzn. bylo navrženo pokračovat v turnaji dalším ročníkem a opětovně jej finančně podpořit.

Poradenství a společné akce Mikroregionu Krnovsko

Celkové náklady projektu 634 tis. Kč
Dotace 348,4 tis. Kč
Doba realizace 7/2011 – 6/2012

Cílem projektu je zajistit dlouhodobý rozvoj Mikroregionu Krnovsko a další aktivity v oblasti rozvoje venkova, kvality života, propagace mikroregionu atd.

Projekt byl předložen do programu „Podpora obnovy a rozvoje Moravskoslezského kraje 2011“, č. RRC/01/2011. O přidělení dotace rozhodlo zastupitelstvo Moravskoslezského kraje dne 23. 3. 2011.

Hokejová liga Mikroregionu Krnovsko 2010/11

Mikroregion Krnovsko v rámci podpory sportu organizuje a přispívá na amatérskou hokejovou ligu. Do soutěže je zapojeno 6 amatérských hokejových týmů, utkání probíhají na zimním stadionu v Krnově dle stanoveného rozpisu. První zápas proběhl dne 5. 10. 2010, poslední je naplánován na 20. 2. 2011.

Podrobné informace jsou pravidelně zveřejňovány na www.infozmesta.cz/hokejova-liga.html, kde lze nalézt rozpis zápasů, hokejové kluby, pravidla soutěže, kontakty i prostor pro diskuzní fórum.

Výsledková listina ročníku 2010/11

 1. Motorkáři KMK
 2. HC Zátor
 3. PP Team Krnov
 4. KSBK Chasníci
 5. TJ HC Red´s Město Albrechtice
 6. Olejáři

Poradenství a podpora společných akcí Mikroregionu Krnovsko

Celkové náklady projektu 700 tis. Kč
Dotace 383,8 tis. Kč
Doba realizace 7/2010 – 6/2011

Cílem projektu je zajištění účinného chodu mikroregionu a realizace společných projektů s dopadem na rozvoj a propagaci mikroregionu.

Projekt byl předložen do programu „Podpora obnovy a rozvoje Moravskoslezského kraje 2010“, č. RRC/01/2010. O přidělení dotace rozhodlo zastupitelstvo Moravskoslezského kraje dne 21. 4. 2010.

Veřejná prostranství Mikroregionu Krnovsko

Celkové náklady: 6 143 104 Kč
Dotace: 5 397 465 Kč
Doba realizace: 11/2008 – 10/2011

Projekt řeší obnovu 7 veřejných prostranství v 5 obcích Mikroregionu Krnovsko – Hošťálkovech, Městě Albrechticích, Holčovicích, Lichnově a Zátoru. Hlavním záměrech projektu je vytvářet v obcích bezpečné prostory s dostatečným množstvím zeleně, vybavené sportovním zařízením a mobiliářem, který mohou každodenně využívat dospělí, senioři i děti.

Projekt byl předložen do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko, oblast podpory 4.1 Rozvoj venkova. O přidělení dotace rozhodl Výbor Regionální rady dne 20. 1. 2010.

logo

FOTO HOŠTÁLKOVY

hriste_hostalkovy

FOTO MĚSTO ALBRECHTICE

hriste_mesto_albrechtice

FOTO HOLČOVICE – HEJNOV

hriste_hejnov

FOTO HOLČOVICE

hriste_holcovice

FOTO LICHNOV

foto_lichnov

FOTO LICHNOV – DUBNICE

foto_dubnice

FOTO ZÁTOR

foto_zator

Hokejová liga Mikroregionu Krnovsko 2009/10

Mikroregion Krnovsko v rámci podpory sportu organizuje a přispívá na amatérskou hokejovou ligu. Do soutěže je zapojeno 6 amatérských hokejových týmů, utkání probíhají na zimním stadionu v Krnově dle stanoveného rozpisu. První zápas proběhl dne 6. 10. 2009, poslední je naplánován na 21. 2. 2010.

Na krnovské radnici se dne 17. 3. 2010 za přítomnosti zástupců Mikroregionu Krnovsko (starostka Města Krnova – p. Renáta Ramazanová, předseda Mikroregionu Krnovsko a starosta Obce Úvalno – Ing. Vítězslav Odložilík, místopředseda Mikroregionu Krnovsko a starosta Obce Holčovice – Mgr. Pavel Šprinz, manažerka Mikroregionu Krnovsko – Ing. Judita Žáčková) uskutečnilo slavnostní předávání cen týmům umístěným na prvních třech místech:

 1. PP TEAM KRNOV
 2. SZ CHASNÍCI
 3. TJ HC RED´S ALBRECHTICE.

Modernizace veřejných prostranství

Celkové náklady projektu 920 tis. Kč
Požadovaná dotace 500 tis. Kč
Doba trvání projektu 4/2009 – 12/2010

Projekt je zaměřen na zlepšení vzhledu a vybavení veřejných prostranství v obcích mikroregionu. V obcích budou vytvořena místa a plochy, které budou sloužit k odpočinku, relaxaci a trávení volného času zejména rodičů s dětmi a dětí samotných. Do projektu je zapojeno 8 obcí: Brantice, Holčovice, Jindřichov, Lichnov, Osoblaha, Slezské Rudoltice, Úvalno a Zátor.

Projekt byl předložen do programu „Podpora obnovy a rozvoje Moravskoslezského kraje 2009“, č. RR/01/2009. O přidělení dotace rozhodlo zastupitelstvo Moravskoslezského kraje dne 22. 4. 2009.

Poradenství a podpora občanských aktivit v Mikroregionu Krnovsko

Celkové náklady projektu 568 tis. Kč
Požadovaná dotace 312,4 tis. Kč
Doba trvání projektu 7/2009 – 6/2010

Cílem projektu je zajistit obcím mikroregionu poradenství v přípravě a realizaci společných projektů mikroregionu, propagaci mikroregionu, komunikaci s ostatními subjekty. Mimo společně realizované investiční akce se mikroregion zaměřuje i na podporu rozvoje občanských aktivit orientovaných zejména na děti a mládež.

Projekt byl předložen do programu „Podpora obnovy a rozvoje Moravskoslezského kraje 2009“, č. RR/01/2009. O přidělení dotace rozhodlo zastupitelstvo Moravskoslezského kraje dne 22. 4. 2009.