Hokejová liga Mikroregionu Krnovsko 2009/10

Mikroregion Krnovsko v rámci podpory sportu organizuje a přispívá na amatérskou hokejovou ligu. Do soutěže je zapojeno 6 amatérských hokejových týmů, utkání probíhají na zimním stadionu v Krnově dle stanoveného rozpisu. První zápas proběhl dne 6. 10. 2009, poslední je naplánován na 21. 2. 2010.

Na krnovské radnici se dne 17. 3. 2010 za přítomnosti zástupců Mikroregionu Krnovsko (starostka Města Krnova – p. Renáta Ramazanová, předseda Mikroregionu Krnovsko a starosta Obce Úvalno – Ing. Vítězslav Odložilík, místopředseda Mikroregionu Krnovsko a starosta Obce Holčovice – Mgr. Pavel Šprinz, manažerka Mikroregionu Krnovsko – Ing. Judita Žáčková) uskutečnilo slavnostní předávání cen týmům umístěným na prvních třech místech:

 1. PP TEAM KRNOV
 2. SZ CHASNÍCI
 3. TJ HC RED´S ALBRECHTICE.

41. Správní rada Mikroregionu Krnovsko

Datum konání: 1.9.2009
Místo konání: Krnov

Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY:

Správní rada mj. schválila:

 • úpravu rozpočtu dle předloženého rozpočtového opatření č. 2/2009
 • partnerskou smlouvu o vzájemné spolupráci při přípravě, realizaci a provozování projektu „Obnova místních komunikací Mikroregionu Krnovsko“ a smlouvy o výpůjčce uzavřené mezi Mikroregionem Krnovsko a obcemi Býkov – Láryšov, Čaková, Janov, Krasov, Liptaň a Vysoká
 • spolufinancování nákladů na přípravu projektu „Obnova místních komunikací Mikroregionu Krnovsko“ zpracovaného v rámci programu „Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2008“ z rozpočtu zúčastněných
 • spolufinancování nákladů na přípravu projektu „Hasičské zbrojnice Mikroregionu Krnovsko“ zpracovaného v rámci programu „Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2008“ z rozpočtu zúčastněných obcí
 • spolufinancování nákladů na realizaci projektu „Modernizace veřejných prostranství“ zpracovaného v rámci programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2009“ z rozpočtu zúčastněných obcí.

Správní rada mj. vzala na vědomí:

 • informace k závěrečnému vyúčtování projektu „Služby pro rozvoj venkova Mikroregionu Krnovsko“
 • informace k organizačnímu zajištění „Hokejové ligy Mikroregionu Krnovsko“ v sezóně 2009/10.

26. Valná hromada Mikroregionu Krnovsko

Datum konání: 30. 4. 2009
Místo konání: Krnov

Valná hromada mj. schválila:

 • účetní závěrku Mikroregionu Krnovsko za rok 2008
 • zprávu revizní komise o kontrole hospodaření Mikroregionu Krnovsko k 31. 3. 2009
 • přijetí dotace z Moravskoslezského kraje na projekty:
  • „Poradenství a podpora občanských aktivit v Mikroregionu Krnovsko“
  • „Modernizace veřejných prostranství“
 • partnerskou smlouvu o vzájemné spoluprávi při přípravě, realizaci a provozování projektu „Veřejná prostranství Mikroregionu Krnovsko“.

Valná hromada mj. projednala:

 • zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2008
 • monitorovací zprávy k projektům:
  • Víceúčelová hřiště Mikroregionu Krnovsko I.
  • Víceúčelová hřiště Mikroregionu Krnovsko II.
  • Příprava projektů v Mikroregionu Krnovsko.

38. Správní rada Mikroregionu Krnovsko

Datum konání: 30. 4. 2009
Místo konání: Krnov

Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY:

Správní rada mj. schválila:

 • úpravu rozpočtu dle předloženého rozpočtového opatření č. 1/2009

Správní rada mj. doporučila valné hromadě:

 • pořídit v rámci projektu „Poradenství a podopra občanských aktivit v Mikroregionu Krnovsko“ kulturní kalendáře na rok 2010 pro jednotlivé obce mikroregionu.

Správní rada mj. vzala na vědomí:

 • informace ohledně omezujících ustanoveni výzvy ROP NUTS II Moravskoslezsko ve vztahu ke společně připravovanému projektu „Hasičské zbrojnice Mikroregionu Krnovsko“.

37. Správní rada Mikroregionu Krnovsko

Datum konání: 10. 3. 2009
Místo konání: Krnov

Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY:

Správní rada mj. schválila:

 • uzavření mandátní smlouvy s p. Dagmar Kovalčíkovou na poskytování odborných ekonomických a účetních služeb
 • pokračování „Hokejové ligy Mikroregionu Krnovsko“ v sezóně 2009/2010

Správní rada mj. vzala na vědomí:

 • informaci o výsledku přezkoumání hospodaření Mikroregionu Krnovsko za rok 2008
 • informace o předložených žádostech o dotaci do Programu obnovy a rozvoje venkova MSK 2009:
  • „Poradenství a podopra občanských aktivit v Mikroregionu Krnovsko“
  • „Modernizace veřejných prostranství“

36. Správní rada Mikroregionu Krnovsko

Datum konání: 9. 12. 2008
Místo konání: Krnov

Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY:

Správní rada mj. schválila:

 • úpravu rozpočtu podle předloženého rozpočtového opatření č. 3/2008
 • zpracování neinvestičního společného projektu na zajištění chodu Mikroregionu Krnovsko a zpracování investičního projektu na vybudování dětských hřišť v obcích mikroregionu a jejich předložení do Programu obnovy a rozvoje venkova MSK 2009.

34. Správní rada Mikroregionu Krnovsko

Datum konání: 23. 10. 2008
Místo konání: Krnov

Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY:

Správní rada mj. schválila:

 • zrušení zjednodušeného podlimitního řízení na akce:
  • „Víceúčelová hříště Mikroregionu Krnovsko I.“
  • „Víceúčelová hříště Mikroregionu Krnovsko II.“
 • vyhlášení výzvy více zájemcům k podání nabídky a prokázání kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení na:
  • „Víceúčelová hříště Mikroregionu Krnovsko I.“
  • „Víceúčelová hříště Mikroregionu Krnovsko II.“

33. Správní rada Mikroregionu Krnovsko

Datum konání: 16. 10. 2008
Místo konání: Krnov

Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY:

Správní rada mj. schválila:

 • zaslání výzvy firmě KAZIKO, a.s., s žádostí o účast na jednání 34. správní rady ve věci uzavření smluv o dílo k projektům:
  • „Víceúčelová hříště Mikroregionu Krnovsko I.“
  • „Víceúčelová hříště Mikroregionu Krnovsko II.“
 • partnerství mezi Mikroregionem Krnovsko a MAS Rozvoj Krnovska, o.p.s.