35. Valná hromada Mikroregionu Krnovsko

Datum konání: 9. 12. 2011
Místo konání: Krnov

Valná hromada mj. schválila:

 • bez výhrad rozpočet Mikroregionu Krnovsko na rok 2012
 • bez výhrad rozpočtový výhled Mikroregionu Krnovsko na rok 2013 a 2014
 • plán inventur pro rok 2011
 • směrnici k inventarizaci majetku a závazků dle vyhlášky č. 270/2010 Sb.
 • uspořádání exkurze s pojené se semináři v rámci projektu „Poradenství a společné akce Mikroregionu Krnovsko“ do oblasti Třinecka
 • zpracování neinvestičního společného projektu na zajištění chodu Mikroregionu krnovsko a zpracování investičního projektu na modernizaci veřejných prostranství v obcích mikroregionu a jejich předložení do programu Podpory obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2012
 • plán činnosti Mikroregionu Krnovsko na rok 2012.

Valná hromada mj. vzala na vědomí:

 • výroční zprávu o činnosti Mikroregionu Krnovsko za rok 2011
 • informace o podání závěrečné monitorovací zprávy se závěrečnou žádostí o platbu k projektu „Veřejná prostranství Mikroregionu Krnovsko“
 • informace ke zpracování a  předložení zprávy o zajištění udržitelnosti projektu „Příprava projektů v Mikroregionu Krnovsko“
 • informace o rozhodnutí Rady Města Krnova týkající se pronájmu ledové plochy pro regionální soutěž v ledním hokeji „Hokejová liga Mikroregionu Krnovsko 2011/12“ za cenu 1000,- Kč/hod
 • informace o účasti manažerky mikroregionu na jednáních pracovní skupiny týkajících se aktualizace Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 – 16
 • informace manažerky mikroregionu z jednání pracovní skupiny k iniciativě intergovaných plánů v oblasti Hrubý Jeseník, Nízký Jeseník a Kralický Sněžník
 • informace manažerky mikroregionu ze setkání s regionálními partnery na téma „Co nás čeká po roce 2014“
 • informace Renáty Nunvářové z MěÚ Krnov k sociální reformě, informace Mgr. Jaroslava Obra a Bc. Libora Včelného z Policie ČR k možnostem spolupráce obcí s Policií ČR a informace Mgr. Kateřiny Hartošové z T-mobile Czech Republic, a.s. k možnostem úspor v telekomunikačních službách.

51. Správní rada Mikroregionu Krnovsko

Datum konání: 15. 11. 2011
Místo konání: Krnov

Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY:

Správní rada mj. schválila:

 • úpravu rozpočtu dle předloženého rozpočtového opatření č. 3/2011

Správní rada mj. doporučila:

 • valné hromadě schválit bez výhrad návrh rozpočtu Mikroregionu Krnovsko na ro 2012
 • valné hromadě schválit návrh plánu činnosti Mikroregionu Krnovsko na rok 2012

Správní rada mj. vzala na vědomí:

 • informace o podání závěrečné monitorovací zprávy se závěrečnou žádostí o platbu k projektu „Veřejná prostranství Mikroregionu Krnovsko“
 • informace o výsledku výzvy ředitelům základních škol Mikroregionu Krnovsko k zapojení se do akce „Žákovská liga Mikroregionu Krnovsko ve stolním tenise 2012“
 • informace manažerky mikroregionu z jednání pracovní skupiny týkajících se aktualizace Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 – 16, globálního strategického cíle „Kvalitní a kulturní prostředí, služby a infrastruktura pro život, práci a návštěvu“.

34. Valná hromada Mikroregionu Krnovsko

Datum konání: 23. 9. 2011
Místo konání: Krnov

Valná hromada mj. schválila:

 • řádné členské příspěvky na rok 2012 pro členské obce Mikroregionu Krnovsko ve výši 12,- Kč na každého trvale hlášeného obyvatele obce k 1. 1. 2011
 • v rámci tiskových a péropagačních služeb projektu „Poradenství a společné akce Mikroregionu Krnovsko“ realizovat zpracování a tisk kulturních kalendářů Mikroregionu Krnovsko na rok 2012 pro ty obce mikroregionu , které o zapojení se do projektu projeví zájem
 • převod majetku pořízeného z dotace v rámci projektu „Informační systém Mikroregionu Krnovsko“ – konkrétně informačních skříněk s informačními tabulemi – členským obcím Mikroregionu Krnovsko zúčastněným na této aktivitě projektu
 • uspořádání projektu s názvem „Žákovská liga Mikroregionu Krnovsko ve stolním tenise 2012“

Valná hromada mj. vzala na vědomí:

 • zprávu o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Krnovsko v roce 2011
 • informace k závěrečnému vyúčtování projektu „Poradenství a podpora společných akcí Mikroregionu Krnovsko“
 • informace k odevzdání poslední 5. monitorovací zprávy o zajištění udržitelnosti projektu „Informační systém Mikroregionu Krnovsko“
 • zprávu předsedy Mikroregionu Krnovsko, Ing. Vítězslava Odložilíka, týkající se činnosti kanceláře mikroregionu
 • informace o zahájení a průběhu Hokejové ligy Mikroregionu Krnovsko v sezóně 2011/12
 • informace o účasti manažerky mikroregionu na jednáních pracovní skupiny týkajících se aktualizace Strategiue rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 – 16
 • informace tajemníka MěÚ Krnov o změnách vztahujících se k oblasti státní správy a samosprávy.

50. Správní rada Mikroregionu Krnovsko

Datum konání: 2.9. 2011
Místo konání: Krnov

Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY:

Správní rada mj. schválila:

 • úpravu rozpočtu dle předloženého rozpočtového opatření č. 2/2011

Správní rada mj. doporučila:

 • valné hromadě realizovat v rámci tiskových a propagačních služeb projektu „Poradenství a společné akce Mikroregionu Krnovsko“ kulturní kalendáře na rok 2012 pro ty obce mikroregionu, které o zapojení se do projektu projeví zájem
 • valné hromadě znovuprojednání a přehodnocení výše příspěvku na Hokejovou ligu Mikroregionu Krnovsko 2012/13 v rámci projednávání rozpočtu Mikroregionu Krnovsko na rok 2012.

Správní rada mj. vzala na vědomí:

 • informace o průběžném přezkoumání hospodaření Mikroregionu Krnovsko v roce 2011
 • informace o průběhu realizace projektu „Veřejná prostranství Mikroregionu Krnovsko“
 • informace k závěrečnému vyúčtování projektu „Poradenství a podpora společných akcí Mikroregionu Krnovsko“
 • informace o průběhu akce „Žákovská liga Mikroregionu Krnovsko ve stolním tenise 2011“
 • informace o účastni manažerky mikroregionu na jednání pracovní skupiny týkajících se aktualizace Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na léta 2009 – 16
 • informace o záměru uspořádat v červnu 2012 pod záštitou města Krnova žákovské lehkoatletické závody Mikroregionu Krnovsko
 • informace o možnosti získání dotací z Programu rozvoje venkova na podzim 2011.

49. Správní rada Mikroregionu Krnovsko

Datum konání: 5.4. 2011
Místo konání: Krnov

Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY:

Správní rada mj. schválila:

 • úpravu rozpočtu dle předoženého rozpočtového opatření č. 1/2011

Správní rada mj. projednala:

 • přijetí dotace na projekt „Poradenství a společné akce Mikroregionu Krnovsko“

Správní rada mj. vzala na vědomí:

 • informace o průběhu realizace projektu „Veřejná prostranství Mikroregionu Krnovsko“
 • informace k předložení zpráv o zajištění udržitelnosti projektů „Víceúčelová hřiště Mikroregionu Krnovsko I.“ a „Víceúčelová hřiště Mikroregionu Krnovsko II.“
 • informace k předložení průběžného vyúčtování projektu „Poradenství a podpora společných akcí Mikroregionu Krnovsko“

48. Správní rada Mikroregionu Krnovsko

Datum konání: 25.11. 2010
Místo konání: Krnov

Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY:

Správní rada mj. schválila:

 • úpravu rozpočtu dle předoženého rozpočtového opatření č. 3/2010

Správní rada mj. projednala:

 • návrh plánu činnosti Mikroregionu Krnovsko na rok 2011
 • monitorovací zprávu k projektu „Veřejná prostranství Mikroregionu Krnovsko“ vč. podání 2. žádosti o platbu.

Hokejová liga Mikroregionu Krnovsko 2010/11

Mikroregion Krnovsko v rámci podpory sportu organizuje a přispívá na amatérskou hokejovou ligu. Do soutěže je zapojeno 6 amatérských hokejových týmů, utkání probíhají na zimním stadionu v Krnově dle stanoveného rozpisu. První zápas proběhl dne 5. 10. 2010, poslední je naplánován na 20. 2. 2011.

Podrobné informace jsou pravidelně zveřejňovány na www.infozmesta.cz/hokejova-liga.html, kde lze nalézt rozpis zápasů, hokejové kluby, pravidla soutěže, kontakty i prostor pro diskuzní fórum.

Výsledková listina ročníku 2010/11

 1. Motorkáři KMK
 2. HC Zátor
 3. PP Team Krnov
 4. KSBK Chasníci
 5. TJ HC Red´s Město Albrechtice
 6. Olejáři

47. Správní rada Mikroregionu Krnovsko

Datum konání: 2.9. 2010
Místo konání: Krnov

Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY:

Správní rada mj. schválila:

 • úpravu rozpočtu dle předoženého rozpočtového opatření č. 2/2010

Správní rada mj. projednala:

 • obsahovou náplň tiskových a propagačních služeb realizovaných v rámci projektu „Poradenství a podpora společných akcí Mikroregionu Krnovsko“
 • monitorovací zprávu k projektu „Veřejná prostranství Mikroregionu Krnovsko“
 • specifikaci 4. kola výzvy ROP pro oblast podpory 4.1 Rozvoj venkova.

44. Správní rada Mikroregionu Krnovsko

Datum konání: 2.2. 2010
Místo konání: Krnov

Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY:

Správní rada mj. schválila:

 • smlouvy o výpůjčce k projektu „Veřejná prostranství Mikroregionu Krnovsko“
 • hodnotící komisi na dodavatele stavebních prací k projektu „Veřejná prostranství Mikroregionu Krnovsko“.

Správní rada mj. vzala na vědomí:

 • informace o veřejnosprávní kontrole na místě k projektům „Víceúčelová hřiště Mikroregionu Krnovsko I.“ a „Víceúčelová hřiště Mikroregionu Krnovsko II.“

42. Správní rada Mikroregionu Krnovsko

Datum konání: 10.11. 2009
Místo konání: Krnov

Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY:

Správní rada mj. schválila:

 • úpravu rozpočtu dle předloženého rozpočtového opatření č. 3/2009
 • zpracování neinvestičního společného projektu na zajištění chodu kanceláře mikroregionu Krnovsko na období od 1. 7. 2010 do 30. 6. 2011 a zpracování investičního projektu na modernizaci veřejných prostranství – II. etapa v obcích mikroregionu manažerkou MRK a jejich předložení v rámci Programu obnovy a rozvoje venkova MSK 2010.

Správní rada mj. vzala na vědomí:

 • zprávu o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Krnovsko v roce 2009.
 • informaci k závěrečným monitorovacím zprávám k projektům „Víceúčelová hřiště Mikroregionu Krnovsko I.“ a „Víceúčelová hřiště Mikroregionu Krnovsko II.“
 • informaci o podané žádosti o dotaci do PRV na projekt „Obnova místních komunikací Mikroregionu Krnovsko“.
 • informace o společném projektu MAS Rozvoj Krnovska, o.p.s., a MAS Opavsko „Ovoce k lidem a lidé do sadů“.