32. Správní rada Mikroregionu Krnovsko

Datum konání: 20. 9. 2008
Místo konání: Krnov

Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY:

Správní rada mj. vzala na vědomí:

 • informace k projektům:
  • „Hasičské zbrojnice Mikroregionu Krnovsko“
  • „Obnova místních komunikací Mikroregionu Krnovsko“
  • „Veřejná prostranství Mikroregionu Krnovsko“
  • „Obnova drobných, památkových a sakrálních objektů MIkroregonu Krnovsko“

31. Správní rada Mikroregionu Krnovsko

Datum konání: 15. 7. 2008
Místo konání: Krnov

Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY:

Správní rada mj. schválila:

 • úpravu rozpočtu dle předloženého rozpočtového opatření č. 1/2008
 • provedení výběrového řízení na zpracovatele projektové dokumentace k projektům:
  • „Hasičské zbrojnice Mikroregionu Krnovsko“
  • „Obnova místních komunikací Mikroregionu Krnovsko“
  • „Víceúčelová hříště Mikroregionu Krnovsko I.“
  • „Víceúčelová hříště Mikroregionu Krnovsko II.“

30. Správní rada Mikroregionu Krnovsko

Datum konání: 3. 4. 2008
Místo konání: Krnov

Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY:

Správní rada mj. schválila:

 • předložení žádosti o dotaci za obce MRK do 500 obv. v rámci Dotačního programu na podporu přípravy Projektové dokumentace 2008 na projekt „Obnova místních komunikací Mikroregionu Krnovsko“
 • předložení žádosti o dotace za obce MRK v rámci pomoci určené pro mikroregiony okresu Bruntál a Vítkovska
 • zaslání žádosti na Moravskoslezský kraj na vypsání výběrového řízení na provozovatele úzkokolejné železniční trati Třemešná – Osoblaha.

Správní rada mj. doporučila:

 • valné hromadě schválit financování Hokejové ligy Mikroregionu Krnovsko na sezónu 2008 – 2009.

Zimní hry Mikroregionu Krnovsko 2008

VÝSLEDKOVÁ LISTINA – LEDNÍ HOKEJ

PRŮBĚŽNÉ TURNAJE:

Město Albrechtice – Krnov 2:1

Lichnov – Třemešná 9:1

HLAVNÍ TURNAJ:

Město Albrechtice – Třemešná 10:2

Lichnov – Krnov 6:2

Krnov – Třemešná 6:4

Lichnov – Město Albrechtice 4:2

CELKOVÉ POŘADÍ:

 1. Lichnov
 2. Město Albrechtice
 3. Krnov
 4. Třemešná

FOTOGALERIE „ZIMNÍCH HER MIKROREGIONU KRNOVSKO 2008“

26. Správní rada Mikroregionu Krnovsko

Datum konání: 22. 11. 2007
Místo konání: Krnov

Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY:

Správní rada mj. schválila:

 • úpravu rozpočtu dle rozpočtového opatření č. 3/2007 bez výhrad
 • závěrečné vyúčtování projektu „Obnova veřejného osvětlení obcí Mikroregionu Krnovsko – II. etapa“
 • předložení společného projektu „Víceúčelová hřiště Mikroregionu Krnovsko“ do ROP
 • zpracování společného projektu „Zimní hry Mikroregionu Krnovsko 2008“

24. Správní rada Mikroregionu Krnovsko

Datum konání: 13. 9. 2007
Místo konání: Krnov

Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY:

Správní rada mj. schválila:

 • úpravu rozpočtu dle rozpočtového opatření č. 2/2007 bez výhrad
 • zhotovení drobných propagačních materiálů

Správní rada mj. projednala:

 • zprávu o dílčím přezkoumání hospodaření Mikroregionu Krnovsko v roce 2007

23. Správní rada Mikroregionu Krnovsko

Datum konání: 16. 3. 2007
Místo konání: Krnov

Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY:

Správní rada mj. schválila:

 • podání žádosti na pronájem nebytových prostor v Krnově
 • zhotovení propagačních materiálů – map Mikroregionu Krnovsko – v česko-anglické a česko-německé verzi.

Správní rada mj. projednala:

 • provedení auditu Mikroregionu Krnovsko za rok 2007 prostřednictvím KÚ MSK
 • vyhlášené dotační programy Ministerstva pro místní rozvoj
 • systém tříděného sběru odpadu v rámci Mikroregionu Krnovsko.

22. Správní rada Mikroregionu Krnovsko

Datum konání: 30. 1. 2007
Místo konání: Krnov

Z JEDNÁNÍ SPRÁVNÍ RADY:

Správní rada mj. schválila:

 • předložení společných projektů do Programu obnovy a rozvoje venkova MSK 2007:
  • Vzdělávání a poradenství pro rozvoj aktivit Mikroregionu Krnovsko
  • Obnova veřejného osvětlení obcí Mikroregionu Krnovsko – II. etapa

Správní rada mj. projednala:

 • závěrečná a průběžná vyúčtování projektů za rok 2006.