Celkové náklady projektu 700 tis. Kč
Dotace 383,8 tis. Kč
Doba realizace 7/2010 – 6/2011

Cílem projektu je zajištění účinného chodu mikroregionu a realizace společných projektů s dopadem na rozvoj a propagaci mikroregionu.

Projekt byl předložen do programu „Podpora obnovy a rozvoje Moravskoslezského kraje 2010“, č. RRC/01/2010. O přidělení dotace rozhodlo zastupitelstvo Moravskoslezského kraje dne 21. 4. 2010.