Podpora poradenství, propagace a aktivit v mikroregionu Krnovsko 2023

 

Projekt: „Podpora poradenství, propagace a aktivit v mikroregionu Krnovsko 2023“

Cílem projektu byla podpora vzdělávání a poradenství pro starosty 25 obcí Mikroregionu Krnovsko, zlepšení propagace mikroregionu a podpora společenských aktivit především pro nejmladší generace. Projekt je realizován od ledna 2023 až do prosince 2023.

Projekt byl podpořen z rozpočtu Moravskoslezského kraje z programu Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2023.

Realizované projekty v oblasti Mikroregionu

1. Separace biologicky rozložitelného komunálního odpadu v obcích Mikroregionu Krnovsko

Registrační číslo projektu:  CZ.05.3.29/0.0/0.0/16_040/

0003407

Doba realizace projektu: 1.8.2017 – 31.8.2018
Celkové náklady projektu: 5 948 360 Kč s DPH
Výše dotace: 5 056 106 Kč s DPH

Anotace projektu:

Projekt se realizuje na území 11 obcí mikroregionu Krnovska a řeší nakládání s biologicky rozložitelným komunálním odpadem produkovaným domácnostmi. Projekt reaguje na skutečnost, že biologicky rozložitelný komunální odpad je i nadále jednou z největších složek směsného komunálního odpadu. Projektem dojde ke zvýšení úspory směsného komunálního odpadu, využívání BRKO jako cenné suroviny, dojde ke snižování produkce skleníkových plynů a zvýší se množství organické složky v půdě.

Zapojené obce:

Brantice, Vysoká, Dívčí Hrad, Hlinka, Krasov, Slezské Pavlovice, Petrovice, Město Albrechtice, Zátor, Osoblaha, Holčovice

Co se pořídilo:

 • 253 kusů kompostérů PROFI 900 l
 • 602 kusů kompostérů PROFI 1 050 l
 • 320 kusů kompostérů PROFI 1 400 l
 • 1 ks LASKI LS 150-27 C – štěpkovač
 • 1 ks WOOD CHIPPER GTS1300 – štěpkovač

2. Separace odpadů v obcích Mikroregionu Krnovsko

Registrační číslo projektu: CZ.05.3.29/0.0/0.0/18_104/

0009687

Doba realizace projektu: 1.2.2020 – 30.11.2020
Celkové náklady projektu: 2 355 991 Kč s DPH
Výše dotace: 2 005 592 Kč s DPH

Anotace projektu:

Projekt se realizuje na území 8 obcí mikroregionu Krnovska a řeší nakládání s komunálním odpadem produkovaným domácnostmi. Projekt reaguje na skutečnost, že dotčené obce potřebují rozšířit stávající počty sběrných nádob určených k separaci odpadů či pořizují nádoby na separaci odpadů, které dosud nebyly separovány. Zároveň se zkracuje docházková vzdálenost občanů. Projekt řeší snižování celkového množství nevyužitelného komunálního odpadu a možnost část odpadu vrátit zpět do oběhu.

Zapojené obce:

Brantice, Býkov-Láryšov, Dívčí Hrad, Krasov, Lichnov, Zátor, Osoblaha, Rusín,

Co se pořídilo:

 • Polyethylenový kontejner KTS 1,5 m3 na nápojový karton – 4 ks
 • Polyethylenový kontejner KTS 1,5 m3 na sklo  – 3 ks
 • Polyethylenový kontejner KTS 1,5 m3 na kov  – 17 ks
 • Polyethylenový kontejner KTS 2,5 m3 na plast  – 7 ks
 • Polyethylenový kontejner KTS 2,5 m3 na papír – 11 ks
 • Polyethylenový kontejner KTS 2,5 m3 na sklo – 9 ks
 • Polyethylenový kontejner KTS 3,2 m3 na plast – 5 ks
 • Polyethylenový kontejner KTS 3,2 m3 na papír – 4 ks
 • Designované kontejnery s vnitřní nádobou 240 l na jedlé tuky a oleje – 5 ks
 • Sklolaminátový kontejner 2,5 m3 na plast  – 2 ks
 • Sklolaminátový kontejner 2,5 m3 na sklo  – 2 ks
 • Plastový kontejner 1 100 l víko ve víku na papír – 4 ks
 • Plastový kontejner 1 100 l víko ve víku na bioodpad – 4 ks
 • Plastový kontejner 1 100 l na plast – 6 ks
 • Štěpkovač Laski LS150/27Cb – 1 ks
 • Štěpkovač Laski LS100/27Cb – 1 ks
 • Železný kontejner velkoobjemový 5t – 2 ks

3. Předcházení vzniku komunálního odpadu v obcích Mikroregionu Krnovsko

Registrační číslo projektu: CZ.05.3.29/0.0/0.0/19_122/

0013249

Doba realizace projektu: 31.10.2021 – 30.6.2022
Celkové náklady projektu: 2 432 741 Kč s DPH
Výše dotace: 2 432 741 Kč s DPH

Anotace projektu:

Předmětem projektu je snížení produkce jednorázových kelímků a jednorázového nádobí. Projekt je také zaměřen snížení procentuálního zastoupení bioodpadu v komunálním odpadu a zajištění tak jeho využitelnosti pro potřeby místních obyvatelů. Cílů projektu bude dosaženou pořízením 330 ks kompostérů různých objemů a pořízením 15 400 ks vratných kelímků spolu s boxy na uskladnění a přepravu, 300 ks nádobím a18 sad příborů. Zároveň bude zajištěna i nutná doprovodná infrastruktura (mycí zařízení).

Zapojené obce:

Dívčí Hrad, Osoblaha, Jindřichov, Hošťálkovy, Třemešná, Úvalno, Holčovice

Co se pořídilo:

 • 15 400 ks vratných kelímků s potiskem a klipem do ruky včetně 74 ks přepravek ke skladování
 • 6 ks spullboy (ruční myčka Delfín)
 • 100 ks porcelánových talířů, 100 ks dezertních talířů, 100 ks hlubokých talířů, 100 ks čajových lžiček, 100 ks polévkových lžiček, 100 ks vidliček, 100 ks nožů
 • 130 ks kompostérů KOMP 1 050 l
 • 200 ks kompostérů KOMPO 1 400 l