Separace a předcházení vzniku komunálního odpadu v obcích Mikroregionu Krnovsko

Název projektu: Separace a předcházení vzniku komunálního odpadu v obcích Mikroregionu Krnovsko

Registrační číslo projektu: CZ.05.01.05/XX/22_024/0000717

Předmět projektu: Projekt řeší problematiku předcházení vzniku a nakládání s některými druhy odpadů, jež vznikají při činnostech zejména fyzických osob (občanů obcí) na území obcí mikroregionu Krnovsko. Mezi tyto odpady se řadí jednorázové plastové nádobí, biologicky rozložitelný komunální odpad, směsný komunální odpad v podobě papíru, plastu, skla a textilu. Projekt řeší nakládání s výše uvedenými odpady pořízením sběrných nádob, opakovaně použitelného nádobí, domácích kompostérů a štěpkovače.

Cíl projektu: Cílem projektu je snižování měrné produkce směsného komunálního odpadu, maximální využívání biologicky rozložitelného komunálního odpadu, předcházení vzniku odpadu spojeného s jednorázovým nádobím, maximální využívání odděleného sběru komunálního odpadu a minimalizace negativních vlivů na zdraví lidí a životního prostředí při nakládání s těmito druhy odpadů.

Na projekt byla poskytnuta podpora z EU.

Hry bez hranic Mikroregionu Krnovsko V. ročník

 

Hry bez hranic Mikroregionu Krnovsko V. ročník

Mikroregion Krnovsko společně s obcí Zátor úspořádali dne 9. 9. 2023 již V. ročník tradiční sportovní akce Hry bez hranic Mikroreigonu Krnovsko. V rámci tohoto ročníku se utkalo 12 týmu, které soutěžily v nejrůznějších disciplínách. Užily si nejenom samotní soutěžící, ale i diváci, jež přišli zafandit a podpořit svůj tým. I díky nim se podařilo vytvořit soutěžní atmosféru.

Tento den by se nemohl uskutečnit bez finanční podpory Moravskoslezského kraje a obce Zátor.

Podpora poradenství, propagace a aktivit v mikroregionu Krnovsko 2023

 

Projekt: „Podpora poradenství, propagace a aktivit v mikroregionu Krnovsko 2023“

Cílem projektu byla podpora vzdělávání a poradenství pro starosty 25 obcí Mikroregionu Krnovsko, zlepšení propagace mikroregionu a podpora společenských aktivit především pro nejmladší generace. Projekt je realizován od ledna 2023 až do prosince 2023.

Projekt byl podpořen z rozpočtu Moravskoslezského kraje z programu Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2023.