Přírodní památky

Přírodní rezervace Krasovský kotel

Přírodní rezervace Krasovský kotel

Přírodní rezervace Krasovský kotel se nachází v západní části mikroregionu Krnovsko, zhruba 2,5 km od Krasova. Jedná se o druhově bohatou mezofilní louku v nadmořské výšce 660 m, na níž se z rostlinstva hojně vyskytuje populace mečíku střechovitého (Gladiolus imbricatus), z chráněných druhů rostlin zde můžeme nalézt pětiprstku žežulník (Gymnadenia conopsea), vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia), prstnatec májový (Dactylorhiza majalis).

Přírodní rezervace Radim

Přírodní rezervace Radim

Přírodní rezervace o celkové rozloze 19,25 ha. se rozkládá se za obcí Radim, na pravém břehu vodního toku Krasovka. Nadmořská výška rezervace se pohybuje v rozmezí 430 – 556 m n. m. Jedná se o jedinečnou oblast se zbytkem jedlobučiny s jesenickým modřínem.

Přírodní rezervace Velký pavlovický rybník (Slezské Pavlovice) se nachází v katastru obcí Hlinka, Osoblaha a Slezské Pavlovice. V letech 1987 – 1995 zde bylo napočítáno 153 druhů ptáků, z toho 33 chráněných. Vyskytuje se zde i velký počet druhů obojživelníků, jako kuňka obecná (Bombina bombina), skokan zelený (Rana esculenta), či rosnička zelená (Hyla arborea).

Chářovský park (Krnov) založený v roce 1899 na území tehdejší obce Chářová (Krotendorf) tzv. Okrašlovacím spolkem, byl později často řazen k dendrologicky nejvýznamnějším parkům na Bruntálsku. Nachází se v něm také několik druhů překrásně kvetoucích rododendronů.

Přírodní památka Staré hliniště (Krnov)

Přírodní památka Staré hliniště (Krnov)

Přírodní památka Staré hliniště (Krnov) se nachází se severně od Krnova v opuštěném jámovém hliništi bývalé cihelny, o celkové rozloze 4,39 ha. Vyskytují se zde někteří vzácní živočichové, zejména obojživelníci: čolek velký (Triturus cristatus), čolek obecný (Triturus vulgaris), čolek horský (Triturus alpestris). V místě se nachází i středisko ekologické výchovy.

Zátorská kyselka

Zátorská kyselka

Zátorská kyselka je velice oblíbený pramen minerální vody nacházející se v obci Zátor, pod kostelem Nejsvětější Trojice. Pramen je využíván zhruba 250 let, jeho novodobá tradice však byla obnovena v roce 1999.

Bludný balvan Liptaň

Bludný balvan Liptaň

Bludný balvan se nachází zhruba 1 km od obce Liptaň, poblíž úzkorozchodné tratě Osoblaha – Třemešná ve Slezku. Jedná se o bludný balvan ze severské jemnozrné žuly s červenými živci, jehož stáří se odhaduje cca 920 – 1010 milionů let.

Dančí farma Holčovice

Dančí farma Holčovice

Dančí farma v krásném prostředí Holčovic je vhodným cílem zejména pro rodiny s malými dětmi.