Zámek v Linhartovech

Zámek v Linhartovech

Zámek v Linhartovech stojí na místě bývalé tvrze, která byla roku 1588 za Haugviců z Biskupic přestavěna na renesanční čtyřkřídlý zámek. Vedle zámku se rozkládá zámecký park se spoustou zajímavých okrasných dřevin. Interiér zámku byl zpřístupněn veřejnosti v létě roku 2005.

Zámek ve Slezských Rudolticích

Zámek ve Slezských Rudolticích

Zámek ve Slezských Rudolticích byl postaven na místě bývalé gotické tvrze Supů z Fulštejna. Za Alberta z Hodic, během 18. století, zámek nebývale vzkvétal a stal se jedním z kulturních center Slezska.

Zámek v Branticích

Zámek v Branticích

Zámek v Branticích vznikl na místě bývalé tvrze, která byla připomínána již v roce 1449. Součástí zámeckého areálu je park založený v letech 1890 – 1900 o rozloze cca 2,5 ha, v němž se nachází socha Herkula – monumentální barokní plastika z roku 1709. Interiér zámku je veřejnosti nepřístupný.

Zámek v Dívčím Hradě

Zámek v Dívčím Hradě

Zámek v Dívčím Hradě je renesančním sídlem, které bylo postaveno na místě bývalého gotického hradu v roce 1573. V okolí zámku jsou  dochovány kamenné hradby ze 14. století.

Zámek v Krnově

 

Zámek v Krnově postavili už Přemyslovci a to převážně ze dřeva. Ten však byl za vlády Jiřího Hohenzollerna zbořen a od základu v letech 1531-1535 vystavěn z kamene. Na výstavbu zámku museli přispět i bohatí krnovští občané. Zámek stavěl stavitel Hanuš Ennych z Ennychu. Areál se rozrůstal dostavbou dalších převážně administrativně hospodářských budov. Zámek postrádá pravidelnost, pravoúhlost. Ozdobou nádvoří je arkádová chodba s pozoruhodnými renesančními sgrafity s reliéfním figurálním dekorem.