Lidová architektura (Heřmanovice)

Lidová architektura (Heřmanovice)

Obec Heřmanovice je mimořádně velkou horskou obcí, která byla poprvé připomínána v roce 1339 jako městečko. V roce 1995 byla prohlášena za vesnickou památkovou rezervaci.