Celkové náklady: 239 309 Kč
Dotace: 179 480 Kč (74,99 %)
Doba realizace: 3/2006 – 12/2006
Zúčastněné obce: 16 obcí Mikroregionu Krnovsko

Cílem projektu je optimalizace nakládání s odpady v 16 obcích Mikroregionu Krnovsko. Jedná se o vypracování projektové dokumentace vč. analýzy využitelnosti sběrného a třídícího dvora.Projekt byl předložen do programu „Podpora přípravy projektů v oblasti životního prostředí a zemědělství“, č. ŽPZ/03/2005. O přidělení dotace rozhodlo zastupitelstvo Moravskoslezského kraje na svém 10. zasedání dne 4. 5. 2006.