Celkové náklady: 983 801,00 Kč
Dotace: 885 421,00 Kč (90,00 %)
Doba realizace: 1. 12. 2005 – 15. 12. 2006
Zúčastněné obce: 19 obcí MRK

Projekt je zaměřen na zlepšení informovanosti turistů a návštěvníků Mikroregionu Krnovsko. Stávající informační systém bude doplněn o informační tabule s turistickými mapami, fotografiemi a informacemi upozorňujícími na největší zajímavosti regionu. Projekt byl předložen do grantového schématu SROP „Jednotný komunikační styl 2005“. O přidělení dotace rozhodlo zastupitelstvo Moravskoslezského kraje na svém 10. zasedání dne 4. 5. 2006.