Celkové náklady: 520 tis. Kč
Dotace: 320 tis. Kč (61,54 %)
Doba realizace: 1/2006 – 6/2007

Cílem projektu je prostřednictvím společných projektů a společně organizovaných akcí zajistit rozvoj venkovského mikroregionu Krnovsko.Projekt byl předložen do programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje“, č. RR/01/2006. O přidělení dotace rozhodlo zastupitelstvo Moravskoslezského kraje na svém 10. zasedání dne 4. 5. 2006.