151 dní Pacifickou hřebenovkou

151 dní v poušti a v horách na cestě dlouhé 4260 kilometrů.

Lucie Kutrová – Holka s Bucket Listem – dredatá holka se vydala napříč Amerikou zdolat Pacific Crest Trail, jednu z nejnáročnějších dálkových pěších tras na světě. 4260 km od mexických po kanadské hranice. Pěšky, sama a bez přípravy. S ukulele, zrcadlovkou a obrovskou krosnou, nad kterou všem rozum stál. Uzavíraly se na ni sázky, jestli umře první nebo druhý den. Jmenuje se Lucie, ale říká si Holka s Bucket Listem, protože si od svých dvaceti let píše dlouhý seznam přání. Na začátku byly na seznamu tři položky, nyní je jich něco málo pod stovku.

Ve dvaceti letech změnila svůj život a posledních 6 let cestuje a plní si všechna přání. Pacifická hřebenovka byla výzva a ani ona sama nevěřila, že by mohla přežít v divočině více než jeden den. Po 151 dnech v poušti, horách, lesích, s medvědy, hady, krysami, komáry a další havětí je jí už jasné, že všechno se dá s pevnou vůlí dokázat. Úplně všechno.

Lucie Kutrová (26)

  • Narodila se v Havířově a vyrůstala v malém městě Petřvald u Ostravy. Letos dokončuje VŠE v Praze.
  • Cestuje po světě a plní si to, co si napsala na seznam věcí, kterých chce dosáhnout. Naučila se tak například anglicky, pracovala v cizině, jela do Austrálie, uběhla půlmaraton, sama šla pěšky Svatojakubskou cestu, zatím ale třeba ještě neumí španělsky, neviděla polární záři ani nejela Tour de France.
  • Loni prošla Pacific Crest Trail z Kalifornie přes Oregon a Washington až ke kanadským hranicím. Trasa stezky měří 4 260 km a jde o jednu z nejnáročnějších dálkových pěších tras na světě.
  • Letos jí vyšla kniha 151 dní Pacifickou hřebenovkou, ve které popisuje své zážitky z cesty.
  • Píše blog www.holkasbucketlistem.com

Lucie v médiích

Rozhovor: https://businesstalk.cz/rozhovory/lucie-kutrova/?fbclid=IwAR0sa9BVU-HAVcLDRPbJffm7HoL-xQhzlPMV-NU4xqxFuv5UPQc6CJYe95o

Článek a rozhovor: https://www.idnes.cz/onadnes/vztahy-sex/lucie-kutrova-pacificka-hrebenovka-rozhovor-pacific-crest-trail.A190815_092546_vztahy-sex_jup

Výlet pro děti

Výlet byl zorganizován pro ty, kteří se aktivně zapojili do výtvarné soutěže z řad českých dětí, ale zúčastnily se jej i polské děti. Výlet byl zaměřen na prohlídku místních zajímavostí, které děti zajímají a které malovaly v rámci  výtvarné soutěže. Nejvíce chtěly děti vidět Linhartovský zámek, rozhlednu v Holčovicích a velice známí čakovský dub, tak jsme trasu naplánovali právě na tyto místa.  Na výletě jsme zažili hodně srandy, zvlášť při opékání špekáčků. Zároveň také byla prohloubena komunikace mezi českými a polskými dětmi a bylo jimž umožněno navázat přátelské vztahy se svými vrstevníky.

Den Mikroregionu Krnovsko a sportovní dopoledne

Mikroregion Krnovsko uspořádal dne 15. 6. 2019 v obci Úvalno pro všechny nadšence proaktivních her, tzv. sportovní dopoledne. V rámci něho se utkalo několik týmu, zastupujících jednotlivé obce Krnovska a powiatu Prudnicky, které soutěžily v nejrůznějších disciplínách. Užily si nejenom samotní soutěžící, ale i diváci, jež přišly zafandit a podpořit svůj tým/obec. I díky nim se podařilo vytvořit soutěžní atmosféru.

Na celou akci navazoval Den Mikroregionu Krnovsko. Tato akce měla za cíl předvést všechny obce Mikroregionu Krnovska a powiatu Prudnicky a bylo zde i umožněno aktivním občanským spolkům, podnikatelům a neziskovým organizacím všeho druhu prezentovat svou činnost a sortimentem. K vidění, ochutnání, poslechu, aj. toho byla spousta,

Namaluj si svůj výlet aneb výtvarná vernisáž

První aktivita projektu “Ať jsme staří nebo mladí, srandu máme rádi” je zaměřena na ty nejmladší a školou povinné. Oslovili jsme všechny první stupně základních škol Mikroregionu Krnovsko, aby se zapojily do výtvarné soutěže s názvem “Kam na výlet na Krnovsku aneb namaluj si svůj výlet”. Cíle bylo vzbudit u místních žáků zájem o své území, o krásy Krnovska, popřípadě podnítit jejich představivost a nakreslit si svůj cíl výletu, na který dětí pojedou v rámci dalších plánovaných aktivit projektu. Výtvarné ztvárnění nápadů a tipů žáků na výlet se nám jevilo jako ideální forma. Základní školy si vytvořily své školní kolo výtvarné soutěže, ze kterého vítězné obrázky doputovaly k nám, aby mohly být zařazeny do “finálního kola”, které se konalo 7.5.2019 ve Flemichově vile. Abychom neponechaly nic náhodě, byla zvolena komise z řad “odborníků na umění”, aby vybrala vítěze za každý ročník a poté celkového vítěze soutěže. Ti byli odměněni věcnými dary ve formě dárkového balení.

Plán činnosti Mikroregionu Krnovsko na rok 2012

1. Předložení žádostí o dotace v roce 2012 v případě vyhlášení odpovídajících dotačních programů na projekty zaměřené prioritně na:

– vybudování, obnovu, rekonstrukci nebo modernizaci veřejných prostranství, dětských hřišť (předpokládaný dotační titul z MSK)
– zajištění chodu MRK vč. propagace aktivit mikroregion (předpokládaný dotační titul z MSK).

2. Zajištění realizace a průběžného a závěrečného vyhodnocování projektů předložených do dotačních programů v roce 2011 a 2012.

3. Finanční ukončení projektu „Veřejná prostranství Mikroregionu Krnovsko“.

4. Zajištění monitorování, udržitelnosti a publicity společných projektů:

– Příprava projektů v Mikroregionu Krnovsko
– Víceúčelová hřiště Mikroregionu Krnovsko I.
– Víceúčelová hřiště Mikroregionu Krnovsko II.
– Veřejná prostranství Mikroregionu Krnovsko.

5. Realizace, organizační zajištění a financování 4. a 5. ročníku „Hokejové ligy Mikroregionu Krnovsko“.

6. Realizace, organizační zajištění a financování projektu „Žákovská liga Mikroregionu Krnovsko ve stolním tenise 2012“.

7. Příprava společného projektu se zapojením dětí a mládeže Mikroregionu Krnovsko (soutěž dětí – fotografická, výtvarná, slohová, přírodovědná, vlastivědná apod. na téma „Víme, kde bydlíme, co máme zajímavého, co umíme…“).

8. Exkurze starostů Mikroregionu Krnovsko spojená s vhodným seminářem či workshopem v oblasti Moravskoslezského kraje – s finanční spoluúčastí zúčastněných členů Mikroregionu Krnovsko.

9. Zajištění řádného chodu Mikroregionu Krnovsko (po stránce administrativní, ekonomické a organizační) vč. provozování internetových stránek Mikroregionu Krnovsko.

10. Zajištění účasti a zastupování Mikroregionu Krnovsko na jednáních pracovních skupin, workshopech, seminářích a obdobných aktivitách za účelem získávání informací o budoucích možnostech rozvoje mikroregionu a předávání těchto informací členům mikroregionu.

11. Organizační zajištění jednání spojených s předáváním zkušeností a informací k problematice výkonu státní správy a samosprávy.

12. Udržování, navazování kontaktů a spolupráce s obecně prospěšnou společností Rozvoj Krnovska, o. p. s., při realizaci Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 – 13 – osa IV. – LEADER, s institucemi a organizacemi kraje, ostatními mikroregiony a dalšími organizacemi zejména z oblasti ekonomického rozvoje (Moravskoslezský kraj, Úřad regonální rady NUTS II Moravskoslezsko, Euroregion Praděd apod.).

Zpracovala: Ing. Judita Žáčková

Plán činnosti Mikroregionu Krnovsko na rok 2011

1. Příprava projektů a žádostí o dotace na rok 2011 z programů Moravskoslezského kraje, případně dalších vhodných programů (MMR, MAS Rozvoj Krnovska, o.p.s. apod.).

Prioritně půjde o projekty zaměřené na:

– vybudování, obnovu, rekonstrukci nebo modernizaci dětských hřišť a sportovišť
– vybudování či modernizaci bezdrátových rozhlasů
– zajištění chodu MRK vč. propagace aktivit mikroregionu.

2. Ukončení realizace projektu „Veřejná prostranství Mikroregionu Krnovsko“.

3. Zajištění realizace, vyhodnocování, monitorování, udržitelnosti a publicity společných projektů.

4. Organizační zajištění a financování 3. a 4. ročníku Hokejové ligy Mikroregionu Krnovsko.

5. Příprava společného projektu s využitím víceúčelových hřišť – sportovní turnaj žáků základních škol.

6. Uskutečnění společného setkání starostů Mikroregionu Krnovsko spojené s vhodným školením či workshopem (případně výjezdním zasedáním valné hromady) v některém z míst regionu – s finanční spoluúčastí zúčastněných členů Mikroregionu Krnovsko.

7. Spolupráce s obecně prospěšnou společností Rozvoj Krnovska, o. p. s., při realizaci Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 – 13 – osa IV. – LEADER.

8. Zajištění řádného chodu MRK (po stránce administrativní, ekonomické a organizační) vč. provozování internetových stránek Mikroregionu Krnovsko.

9. Zajištění informovanosti obcí MRK o programech a dotačních titulech a možnostechmzískávání finančních prostředků z domácích zdrojů i zdrojů EU.

10. Zajištění poradenství ve věci řešení společných problémů legislativních a jiných.

11. Udržování, navazování kontaktů a spolupráce s institucemi a organizacemi kraje, ostatními mikroregiony, subjekty soukromého sektoru a dalšími organizacemi zejména z oblasti ekonomického rozvoje (Moravskoslezský kraj, Úřad regonální rady NUTS II Moravskoslezsko, Sdružení pro obnovu komunikace I 11/I 57, Euroregion Praděd apod.).

Zpracovala: Ing. Bc. Judita Žáčková