Realizované projekty v oblasti Mikroregionu

1. Separace biologicky rozložitelného komunálního odpadu v obcích Mikroregionu Krnovsko

Registrační číslo projektu:  CZ.05.3.29/0.0/0.0/16_040/

0003407

Doba realizace projektu: 1.8.2017 – 31.8.2018
Celkové náklady projektu: 5 948 360 Kč s DPH
Výše dotace: 5 056 106 Kč s DPH

Anotace projektu:

Projekt se realizuje na území 11 obcí mikroregionu Krnovska a řeší nakládání s biologicky rozložitelným komunálním odpadem produkovaným domácnostmi. Projekt reaguje na skutečnost, že biologicky rozložitelný komunální odpad je i nadále jednou z největších složek směsného komunálního odpadu. Projektem dojde ke zvýšení úspory směsného komunálního odpadu, využívání BRKO jako cenné suroviny, dojde ke snižování produkce skleníkových plynů a zvýší se množství organické složky v půdě.

Zapojené obce:

Brantice, Vysoká, Dívčí Hrad, Hlinka, Krasov, Slezské Pavlovice, Petrovice, Město Albrechtice, Zátor, Osoblaha, Holčovice

Co se pořídilo:

 • 253 kusů kompostérů PROFI 900 l
 • 602 kusů kompostérů PROFI 1 050 l
 • 320 kusů kompostérů PROFI 1 400 l
 • 1 ks LASKI LS 150-27 C – štěpkovač
 • 1 ks WOOD CHIPPER GTS1300 – štěpkovač

2. Separace odpadů v obcích Mikroregionu Krnovsko

Registrační číslo projektu: CZ.05.3.29/0.0/0.0/18_104/

0009687

Doba realizace projektu: 1.2.2020 – 30.11.2020
Celkové náklady projektu: 2 355 991 Kč s DPH
Výše dotace: 2 005 592 Kč s DPH

Anotace projektu:

Projekt se realizuje na území 8 obcí mikroregionu Krnovska a řeší nakládání s komunálním odpadem produkovaným domácnostmi. Projekt reaguje na skutečnost, že dotčené obce potřebují rozšířit stávající počty sběrných nádob určených k separaci odpadů či pořizují nádoby na separaci odpadů, které dosud nebyly separovány. Zároveň se zkracuje docházková vzdálenost občanů. Projekt řeší snižování celkového množství nevyužitelného komunálního odpadu a možnost část odpadu vrátit zpět do oběhu.

Zapojené obce:

Brantice, Býkov-Láryšov, Dívčí Hrad, Krasov, Lichnov, Zátor, Osoblaha, Rusín,

Co se pořídilo:

 • Polyethylenový kontejner KTS 1,5 m3 na nápojový karton – 4 ks
 • Polyethylenový kontejner KTS 1,5 m3 na sklo  – 3 ks
 • Polyethylenový kontejner KTS 1,5 m3 na kov  – 17 ks
 • Polyethylenový kontejner KTS 2,5 m3 na plast  – 7 ks
 • Polyethylenový kontejner KTS 2,5 m3 na papír – 11 ks
 • Polyethylenový kontejner KTS 2,5 m3 na sklo – 9 ks
 • Polyethylenový kontejner KTS 3,2 m3 na plast – 5 ks
 • Polyethylenový kontejner KTS 3,2 m3 na papír – 4 ks
 • Designované kontejnery s vnitřní nádobou 240 l na jedlé tuky a oleje – 5 ks
 • Sklolaminátový kontejner 2,5 m3 na plast  – 2 ks
 • Sklolaminátový kontejner 2,5 m3 na sklo  – 2 ks
 • Plastový kontejner 1 100 l víko ve víku na papír – 4 ks
 • Plastový kontejner 1 100 l víko ve víku na bioodpad – 4 ks
 • Plastový kontejner 1 100 l na plast – 6 ks
 • Štěpkovač Laski LS150/27Cb – 1 ks
 • Štěpkovač Laski LS100/27Cb – 1 ks
 • Železný kontejner velkoobjemový 5t – 2 ks

3. Předcházení vzniku komunálního odpadu v obcích Mikroregionu Krnovsko

Registrační číslo projektu: CZ.05.3.29/0.0/0.0/19_122/

0013249

Doba realizace projektu: 31.10.2021 – 30.6.2022
Celkové náklady projektu: 2 432 741 Kč s DPH
Výše dotace: 2 432 741 Kč s DPH

Anotace projektu:

Předmětem projektu je snížení produkce jednorázových kelímků a jednorázového nádobí. Projekt je také zaměřen snížení procentuálního zastoupení bioodpadu v komunálním odpadu a zajištění tak jeho využitelnosti pro potřeby místních obyvatelů. Cílů projektu bude dosaženou pořízením 330 ks kompostérů různých objemů a pořízením 15 400 ks vratných kelímků spolu s boxy na uskladnění a přepravu, 300 ks nádobím a18 sad příborů. Zároveň bude zajištěna i nutná doprovodná infrastruktura (mycí zařízení).

Zapojené obce:

Dívčí Hrad, Osoblaha, Jindřichov, Hošťálkovy, Třemešná, Úvalno, Holčovice

Co se pořídilo:

 • 15 400 ks vratných kelímků s potiskem a klipem do ruky včetně 74 ks přepravek ke skladování
 • 6 ks spullboy (ruční myčka Delfín)
 • 100 ks porcelánových talířů, 100 ks dezertních talířů, 100 ks hlubokých talířů, 100 ks čajových lžiček, 100 ks polévkových lžiček, 100 ks vidliček, 100 ks nožů
 • 130 ks kompostérů KOMP 1 050 l
 • 200 ks kompostérů KOMPO 1 400 l

 

151 dní Pacifickou hřebenovkou

151 dní v poušti a v horách na cestě dlouhé 4260 kilometrů.

Lucie Kutrová – Holka s Bucket Listem – dredatá holka se vydala napříč Amerikou zdolat Pacific Crest Trail, jednu z nejnáročnějších dálkových pěších tras na světě. 4260 km od mexických po kanadské hranice. Pěšky, sama a bez přípravy. S ukulele, zrcadlovkou a obrovskou krosnou, nad kterou všem rozum stál. Uzavíraly se na ni sázky, jestli umře první nebo druhý den. Jmenuje se Lucie, ale říká si Holka s Bucket Listem, protože si od svých dvaceti let píše dlouhý seznam přání. Na začátku byly na seznamu tři položky, nyní je jich něco málo pod stovku.

Ve dvaceti letech změnila svůj život a posledních 6 let cestuje a plní si všechna přání. Pacifická hřebenovka byla výzva a ani ona sama nevěřila, že by mohla přežít v divočině více než jeden den. Po 151 dnech v poušti, horách, lesích, s medvědy, hady, krysami, komáry a další havětí je jí už jasné, že všechno se dá s pevnou vůlí dokázat. Úplně všechno.

Lucie Kutrová (26)

 • Narodila se v Havířově a vyrůstala v malém městě Petřvald u Ostravy. Letos dokončuje VŠE v Praze.
 • Cestuje po světě a plní si to, co si napsala na seznam věcí, kterých chce dosáhnout. Naučila se tak například anglicky, pracovala v cizině, jela do Austrálie, uběhla půlmaraton, sama šla pěšky Svatojakubskou cestu, zatím ale třeba ještě neumí španělsky, neviděla polární záři ani nejela Tour de France.
 • Loni prošla Pacific Crest Trail z Kalifornie přes Oregon a Washington až ke kanadským hranicím. Trasa stezky měří 4 260 km a jde o jednu z nejnáročnějších dálkových pěších tras na světě.
 • Letos jí vyšla kniha 151 dní Pacifickou hřebenovkou, ve které popisuje své zážitky z cesty.
 • Píše blog www.holkasbucketlistem.com

Lucie v médiích

Rozhovor: https://businesstalk.cz/rozhovory/lucie-kutrova/?fbclid=IwAR0sa9BVU-HAVcLDRPbJffm7HoL-xQhzlPMV-NU4xqxFuv5UPQc6CJYe95o

Článek a rozhovor: https://www.idnes.cz/onadnes/vztahy-sex/lucie-kutrova-pacificka-hrebenovka-rozhovor-pacific-crest-trail.A190815_092546_vztahy-sex_jup

Výlet pro děti

Výlet byl zorganizován pro ty, kteří se aktivně zapojili do výtvarné soutěže z řad českých dětí, ale zúčastnily se jej i polské děti. Výlet byl zaměřen na prohlídku místních zajímavostí, které děti zajímají a které malovaly v rámci  výtvarné soutěže. Nejvíce chtěly děti vidět Linhartovský zámek, rozhlednu v Holčovicích a velice známí čakovský dub, tak jsme trasu naplánovali právě na tyto místa.  Na výletě jsme zažili hodně srandy, zvlášť při opékání špekáčků. Zároveň také byla prohloubena komunikace mezi českými a polskými dětmi a bylo jimž umožněno navázat přátelské vztahy se svými vrstevníky.

Den Mikroregionu Krnovsko a sportovní dopoledne

Mikroregion Krnovsko uspořádal dne 15. 6. 2019 v obci Úvalno pro všechny nadšence proaktivních her, tzv. sportovní dopoledne. V rámci něho se utkalo několik týmu, zastupujících jednotlivé obce Krnovska a powiatu Prudnicky, které soutěžily v nejrůznějších disciplínách. Užily si nejenom samotní soutěžící, ale i diváci, jež přišly zafandit a podpořit svůj tým/obec. I díky nim se podařilo vytvořit soutěžní atmosféru.

Na celou akci navazoval Den Mikroregionu Krnovsko. Tato akce měla za cíl předvést všechny obce Mikroregionu Krnovska a powiatu Prudnicky a bylo zde i umožněno aktivním občanským spolkům, podnikatelům a neziskovým organizacím všeho druhu prezentovat svou činnost a sortimentem. K vidění, ochutnání, poslechu, aj. toho byla spousta,

Namaluj si svůj výlet aneb výtvarná vernisáž

První aktivita projektu „Ať jsme staří nebo mladí, srandu máme rádi“ je zaměřena na ty nejmladší a školou povinné. Oslovili jsme všechny první stupně základních škol Mikroregionu Krnovsko, aby se zapojily do výtvarné soutěže s názvem „Kam na výlet na Krnovsku aneb namaluj si svůj výlet“. Cíle bylo vzbudit u místních žáků zájem o své území, o krásy Krnovska, popřípadě podnítit jejich představivost a nakreslit si svůj cíl výletu, na který dětí pojedou v rámci dalších plánovaných aktivit projektu. Výtvarné ztvárnění nápadů a tipů žáků na výlet se nám jevilo jako ideální forma. Základní školy si vytvořily své školní kolo výtvarné soutěže, ze kterého vítězné obrázky doputovaly k nám, aby mohly být zařazeny do „finálního kola“, které se konalo 7.5.2019 ve Flemichově vile. Abychom neponechaly nic náhodě, byla zvolena komise z řad „odborníků na umění“, aby vybrala vítěze za každý ročník a poté celkového vítěze soutěže. Ti byli odměněni věcnými dary ve formě dárkového balení.