1. Realizace plánovaných projektů, které budou podpořeny dotacemi z Programu obnovy venkova, a to:

a) Komplexní propagace a medializace turistické nabídky MRK
b) Krnovské listy – v rozsahu MRK
c) Internet 24 hodin denně – bezdrátové připojení obcí MRK k internetu

2. Příprava projektů a žádostí o dotace na rok 2004 z Programu pro hospodářsky slabé a
strukturálně postižené regiony a z grantů Moravskoslezského kraje. Pravděpodobně půjde
o projekty zaměřené na:

– Rekonstrukci veřejného osvětlení a místního rozhlasu v obcích MRK
– Turistický region Krnovsko – Osoblažsko

3. Účast a prezentace MRK na celostátním veletrhu cestovního ruchu REGIONTOUR 2004 v Brně.

4. Příprava nových projektů MRK, zejména na rok 2005, s využitím běžně dostupných tuzemských dotačních programů (POV, granty krajů atd.).

5. Informování a pomoc při přípravě významných regionálních projektů do strukturálních programů EU.

6. Provoz společného informačního systému (WISP) MRK.

7. Zajištění společného poradenství ve věci řešení společných problémů legislativních a jiných.

8. Zajištění individuálního poradenství členským obcím.

9. Zajištění řádného chodu MRK, formálních náležitostí a zvýšení propagace regionu.

10. Udržování a navazování kontaktů s veřejností v regionu, s orgány kraje a státu a s dalšími pro region významnými institucemi, spolupráce s ostatními mikroregiony a euroregiony.