32. Valná hromada Mikroregionu Krnovsko

Datum konání: 19. 4. 2011
Místo konání: Brantice

Valná hromada mj. schválila:

 • nové složení správní rady Mikroregionu Krnovsko
 • zápis inventarizační komise o provedení fyzické a dokladové inventury Mikroregionu Krnovsko ke dni 31. 12. 2010
 • zprávu revizní komise o kontrole hospodaření Mikroregionu Krnovsko k 31. 3. 2011
 • přijetí dotace na projekt „Poradenství a společné akce Mikroregionu Krnovsko“
 • tisk aktualizovaného prezentačního materiálu – mapy Mikroregionu Krnovsko se zajímavostmi mikroregionu – v česko-polské a česko-německé verzi
 • snížení příspěvku z rozpočtu Mikroregionu Krnovsko pro sezónu 2012/13 na financování „Hokejové ligy Mikroregionu Krnovsko“
 • uspořádání projektu s názvem „Žákovská liga Mikroregionu Krnovsko ve stolním tenise 2011“ vč. uvolnění finančních prostředků na uvedený projekt z rozpočtu Mikroregionu Krnovsko

Valná hromada mj. vzala na vědomí:

 • informaci o průběhu realizace projektu a obdržení finančnícho prostředků za 2. žádost o platbu k projektu „Veřejná prostranství Mikroregionu Krnovsko“
 • informace o předložení hlášení o pokroku k projektu „Veřejná prostranství Mikroregionu Krnovsko“
 • informace o předložení a schválení monitorovacích zpráv o zajištění udrřžitelnosti projektů „Víceúčelová hřiště Mikroregionu Krnovsko I.“ a „Víceúčelová hřiště Mikroregionu Krnovsko II.“
 • informace Odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra ČR, pracoviště Ostrava
 • informace týkající se stavební činnosti na území s archelogickými nálezy.

Modernizace veřejných prostranství

Celkové náklady projektu 920 tis. Kč
Požadovaná dotace 500 tis. Kč
Doba trvání projektu 4/2009 – 12/2010

Projekt je zaměřen na zlepšení vzhledu a vybavení veřejných prostranství v obcích mikroregionu. V obcích budou vytvořena místa a plochy, které budou sloužit k odpočinku, relaxaci a trávení volného času zejména rodičů s dětmi a dětí samotných. Do projektu je zapojeno 8 obcí: Brantice, Holčovice, Jindřichov, Lichnov, Osoblaha, Slezské Rudoltice, Úvalno a Zátor.

Projekt byl předložen do programu „Podpora obnovy a rozvoje Moravskoslezského kraje 2009“, č. RR/01/2009. O přidělení dotace rozhodlo zastupitelstvo Moravskoslezského kraje dne 22. 4. 2009.

Obnova veřejného osvětlení obcí Mikroregonu Krnovsko – I. etapa

Celkové náklady: 900 tis. Kč
Dotace: 500 tis. Kč (55,56 %)
Doba realizace: 4/2006 – 12/2006
Zúčastněné obce: Bohušov, Brantice, Dívčí Hrad, Holčovice, Hošťálkovy, Krasov, Lichnov, Úvalno, Zátor

Cílem tohoto projektu je podpořit postupnou obnovu veřejného osvětlení v malých obcích Mikroregionu Krnovsko. Projekt je realizován etapově, v navazujících etapách se předpokládá postupná obnova veřejného osvětlení v dalších obcích mikroregionu. Projekt byl předložen do programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje“, č. RR/01/2006. O přidělení dotace rozhodlo zastupitelstvo Moravskoslezského kraje na svém 10. zasedání dne 4. 5. 2006.