29. Valná hromada Mikroregionu Krnovsko

Datum konání: 30. 4. 2010
Místo konání: Petrovice

Valná hromada mj. schválila:

 • účetní závěrku Mikroregionu Krnovsko za rok 2009
 • zprávy revizní komise o kontrole hospodaření Mikroregionu Krnovsko k 31. 12. 2009 a 31. 3. 2010
 • přijetí dotace z Moravskoslezského kraje na projekt:
  • „Poradenství a podpora společných akcí Mikroregionu Krnovsko“
 • přijetí dotace z ROP NUTS II Moravskoslezsko na projekt:
  • „Veřejná prostranství Mikroregionu Krnovsko“.

Valná hromada mj. projednala:

 • zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2009.

8. Valná hromada Mikroregionu Krnovsko

Datum konání: 3. 6. 2005
Místo konání: Petrovice

Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY:

Valná hromada mj. schválila:

 • přijetí dotací na projekty:
  • Poradenství v oblasti rozvoje Mikroregionu Krnovsko – manažer mikroregionu
  • Zimní olympiáda Mikroregionu Krnovsko,

  které byly předloženy do programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje“

 

Valná hromada mj. projednala:

 • možnost předložit společný projekt MRK do 3. kola výzvy grantového schématu „Jednotný komunikační styl“
 • zprávu o stavu účetnictví MRK k 30. 4. 2005
 • zprávu o uzavření smlouvy o nájmu NP – kanceláře Mikroregionu Krnovsko na zámku Linhartovech
 • možnost zřízení GIS v jednotlivých obcích MRK prostřednictvím odboru informatiky Města Krnova
 • zprávu o zahájení programu INTERREG IIIA ČR – PR – Fond mikroprojektů.