36. Valná hromada Mikroregionu Krnovsko

Datum konání: 17. 5. 2012
Místo konání: Kulturní dům Úvalno
Přítomno: 20/25

Valná hromada schválila:

 • program 36. valné hromady
 • inventarizační zprávu provedené inventarizace majetku svazku k 31. 12. 2011
 • závěrečný účet Mikroregionu Krnovsko za rok 2011

Valná hromada zvolila:

 • nového předsedu Mikroregionu Krnovsko – Mgr. Alenu Krušinovou, starostku města Krnov
 • místopředsedy Mikroregionu Krnovsko – Vlastimila Adámka, starostu obce Jindřichov a Ing. Rostislava Kociána, starostu obce Třemešná
 • revizní komisi ve složení: předseda – Zdenka Matyáštíková, starostka obce Býkov, člen – Ing. Mojmír Pargač, starosta obce Slezské Rudoltice, člen – Marcela Hrancová, starostka obce Vysoká

Valná hromada potvrdila:

 • složení devítičlenné správní rady svazku (starostové obcí Krnov, Úvalno, Třemešná, Zátor, Město Albrechtice, Jindřichov, Osoblaha, Holčovice a Janov)

31. Valná hromada Mikroregionu Krnovsko

Datum konání: 9. 12. 2010
Místo konání: Úvalno

Valná hromada mj. schválila:

 • rozpočet Mikroregionu Krnovsko na rok 2011
 • rozpočtový výhled Mikroregionu Krnovsko na rok 2012 a 2013
 • plán činnosti Mikroregionu Krnovsko na rok 2011.

Valná hromada mj. projednala:

 • informaci o stavu bankovního účtu a pokladny Mikroregionu Krnovsko k 30. 11. 2010
 • výroční zprávu o činnosti Mikroregionu Krnovsko za rok 2010
 • podmínky programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2011“.

Modernizace veřejných prostranství

Celkové náklady projektu 920 tis. Kč
Požadovaná dotace 500 tis. Kč
Doba trvání projektu 4/2009 – 12/2010

Projekt je zaměřen na zlepšení vzhledu a vybavení veřejných prostranství v obcích mikroregionu. V obcích budou vytvořena místa a plochy, které budou sloužit k odpočinku, relaxaci a trávení volného času zejména rodičů s dětmi a dětí samotných. Do projektu je zapojeno 8 obcí: Brantice, Holčovice, Jindřichov, Lichnov, Osoblaha, Slezské Rudoltice, Úvalno a Zátor.

Projekt byl předložen do programu „Podpora obnovy a rozvoje Moravskoslezského kraje 2009“, č. RR/01/2009. O přidělení dotace rozhodlo zastupitelstvo Moravskoslezského kraje dne 22. 4. 2009.

Hasičské zbrojnice Mikroregionu Krnovsko

Celkové náklady: 470 000 Kč
Dotace: 235 000 Kč
Doba realizace: 4/2008 – 8/2009

Díky dotaci bude zpracována projektová dokumentace a studie proveditelnosti k projektu ,,Hasičské zbrojnice Mikroregionu Krnovsko“, jehož cílem je obnova hasičských zbrojnic v 6 obcích Mikroregionu Krnovsko – Holčovice, Jindřichov, Lichnov, Úvalno, Třemešná a Zátor. Díky tomuto projektu dojde k obnově střech, fasád, výměnám oken, vrat, opravám elektroinstalací a dalších nezbytných věcí, které jsou potřeba k provozu hasičských zbrojnic.

Projekt byl předložen do „Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2008“, č. RRK/02/2008. O přidělení dotace rozhodlo zastupitelstvo Moravskoslezského kraje dne 26. 6. 2008.

Víceúčelová hříště Mikroregionu Krnovsko II.

Celkové náklady: 7 927 233 Kč
Dotace: 7 249 348 Kč
Doba realizace: 11/2007 – 9/2009

Projekt řeší výstavbu víceúčelových hřišť ve třech obcích Mikroregionu Krnovsko – Úvalně, Lichnově a Městě Albrechticích. Tato hřiště budou celoročně využitelná k mnoha různým sportovním aktivitám, ať už se jedná o fotbal, nohejbal či jiné sporty.

Projekt byl předložen do Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko, oblast podpory 4.1 Rozvoj venkova. O přidělení dotace rozhodl Výbor Regionální rady dne 26. 6. 2008.

logo

FOTO ÚVALNO

hriste_uvalno

FOTO LICHNOV

hriste_lichnov

FOTO MĚSTO ALBRECHTICE

hriste_albrechtice

21. Valná hromada Mikroregionu Krnovsko

Datum konání: 29. 2. 2008
Místo konání: Úvalno

Valná hromada mj. projednala:

 • předložení projektu na obnovu veřejného osvětlení v obcích mikroregionu o velikosti do 500 obv. prostřednictvím Programu rozvoje venkova
 • možnosti uskutečnění společného neinvestičního projektu s Powiatem Prudnickim v rámci OP Přeshraniční spolupráce.

Obnova veřejného osvětlení obcí Mikroregonu Krnovsko – I. etapa

Celkové náklady: 900 tis. Kč
Dotace: 500 tis. Kč (55,56 %)
Doba realizace: 4/2006 – 12/2006
Zúčastněné obce: Bohušov, Brantice, Dívčí Hrad, Holčovice, Hošťálkovy, Krasov, Lichnov, Úvalno, Zátor

Cílem tohoto projektu je podpořit postupnou obnovu veřejného osvětlení v malých obcích Mikroregionu Krnovsko. Projekt je realizován etapově, v navazujících etapách se předpokládá postupná obnova veřejného osvětlení v dalších obcích mikroregionu. Projekt byl předložen do programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje“, č. RR/01/2006. O přidělení dotace rozhodlo zastupitelstvo Moravskoslezského kraje na svém 10. zasedání dne 4. 5. 2006.