Obnova místních komunikací Mikroregionu Krnovsko

Celkové náklady: 220 000 Kč
Dotace: 110 000 Kč
Doba realizace: 4/2008 – 4/2009

Díky dotaci bude umožněno vytvoření projektové dokumentace k projektu ,,Obnova místních komunikací Mikroregionu Krnovsko“. Cílem projektu je prostřednictvím obnovy místních komunikací zlepšit dopravní infrastrukturu a vzhled obcí do 500 obyvatel. Tohoto projektu se účastní 7 obcí Mikroregionu Krnovsko – Býkov – Láryšov, Čaková, Dívčí Hrad, Janov, Krasov, Liptaň a Vysoká.

Projekt byl předložen do „Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2008“, č. RRK/02/2008. O přidělení dotace rozhodlo zastupitelstvo Moravskoslezského kraje dne 26. 6. 2008.

16. Valná hromada Mikroregionu Krnovsko

Datum konání: 15. 12. 2006
Místo konání: Liptaň

Valná hromada mj. schválila:

  • rozpočet Mikroregionu Krnovsko na rok 2007
  • rozpočtový výhled Mikroregionu Krnovsko na rok 2008 a 2009
  • plán činnosti Mikroregionu Krnovsko na rok 2007

Valná hromada mj. projednala:

  • postup realizace projektu „Partnerstvím k prosperitě“
  • výroční zprávu o činnosti svazku obcí Mikroregionu Krnovsko za rok 2006
  • zprávu o výsledcích dílčího přezkoumání hospodaření za rok 2006