Vyhlášení veřejné finanční podpory mikroregionu Krnovsko

Mikroregion Krnovsko vyhlašuje výzvu pro příjem žádostí o veřejnou finanční podporu (dále jen VFP) z rozpočtu mikroregionu Krnovsko.

Jedná se především o následující oblasti poskytování VFP:

  • ekologie a životní prostředí
  • kultura
  • registrovaný sport a tělovýchova
  • sociální věci
  • vzdělávací a zájmová činnost, volnočasové aktivity

Termín příjmu žádosti: do 30. září 2016

Kontaktní osoba: Ing. Pavel Antony, antony.pavel@seznam.cz, tel. 736 203 667

Max. výše dotace: max. 70% celkových nákladů projektu, max. 50 000 Kč (v případě žádosti o více než 50.000 Kč schvaluje žádost Valná hromada mikroregionu)

Způsob podání žádosti: písemně na adresu: Mikroregion Krnovsko, Hlavní nám. 1, Krnov, 794 01 nebo elektronicky na adresu: antony.pavel@seznam.cz (mail ze Zásad VFP podatelna@mikroregionkrnovsko.cz, prosím, nepoužívejte!)

Veškeré potřebné informace včetně žádosti a jejich příloh

Dobré srdce Krnova

Odpoledne plné zábavy na Hlavním náměstí. Hudební program doplní množství atrakcí pro děti i dospělé. Součástí akce je charitativní jízda na koloběžkách Kilometry pro Anetku. Výtěžek je určen na sportovní tříkolku pro dítě s pohybovým omezením.

Velikonoční jarmark 2015 za dveřmi

Poprvé v letošním roce se brány Linhartovského zámku otevřou 21. března (od 9 do 16 hodin), a to při příležitosti již tradičního Velikonočního jarmarku. Své zboží nabídne téměř 50 prodejců výrobků lidových řemesel. Někteří z nich dokonce předvedou své umění přímo v praxi, jako například Jaroslav Sedláček.

Ten ukáže pletení pomlázky a případné zájemce to i naučí. Na stáncích nebudou chybět kraslice, pomlázky, keramika, malované a foukané sklo, drátěné i smaltované šperky, zdobené perníčky a jiné.

Těšíme se na vaši návštěvu!

Den obcí v česko-polském pohraničí

V rámci projektu Česko-polská spolupráce obcí (CZ.3.22/3.3.07/14.04.04362) se ve Městě Albrechticích dne 5.7.2014 uskutečnil Den obcí v ěesko-polském pohraničí. Pro návštěvníky bylo připraveno spousta atrakcí – od turistického pochodu, přes soutěže pro děti, až po vystoupení hudebních skupin THE PANT A R-2. z jednotlivých obcí Mikroregionu Krnovsko, z Głubczyc a z Prudniku byly pro návštěvíky vypraveny speciální autobusy, které zajistily i rozvoz návštěvníků zpět domů. Děkujeme všem za krásně strávený den.