Vyhodnocení fotografické soutěže

Během listopadu až prosince byla vyhlášená fotografická soutěž na téma podzim v obci. Do této soutěže bylo zasláno celkem 41 obrázků z celého mikroregionu Krnovska. Všechny fotografie byly velmi krásné a představovaly podzim z různých pohledů. Předání cen proběhne 17.února 2017 v sále KD Zátor u příležitosti výstavy dodaných fotografií.

Všem vítězům gratulujeme 🙂

Komise ve složení: Salome Sýkorová, Lenka skřivánková a Zlatica Naumovská.

 

Vítězové dle lajků na facebooku:                     Vítězové veřejnosti:

  1. místo – Gabriela Keni                               1.místo – Gabriela Keni – Brixa a bažant
  2. místo – Michaela Jasioková                    2.místo – Iva Zanová – Od jara do podzimu v mém milovaném  Janově
  3. místo – Rostislav Brada                           3.místo – Lukáš Kubácký – Podzimní samotáři

Vyhlášení veřejné finanční podpory mikroregionu Krnovsko

Mikroregion Krnovsko vyhlašuje výzvu pro příjem žádostí o veřejnou finanční podporu (dále jen VFP) z rozpočtu mikroregionu Krnovsko.

Jedná se především o následující oblasti poskytování VFP:

  • ekologie a životní prostředí
  • kultura
  • registrovaný sport a tělovýchova
  • sociální věci
  • vzdělávací a zájmová činnost, volnočasové aktivity

Termín příjmu žádosti: do 30. září 2016

Kontaktní osoba: Ing. Pavel Antony, antony.pavel@seznam.cz, tel. 736 203 667

Max. výše dotace: max. 70% celkových nákladů projektu, max. 50 000 Kč (v případě žádosti o více než 50.000 Kč schvaluje žádost Valná hromada mikroregionu)

Způsob podání žádosti: písemně na adresu: Mikroregion Krnovsko, Hlavní nám. 1, Krnov, 794 01 nebo elektronicky na adresu: antony.pavel@seznam.cz (mail ze Zásad VFP podatelna@mikroregionkrnovsko.cz, prosím, nepoužívejte!)

Veškeré potřebné informace včetně žádosti a jejich příloh

Dobré srdce Krnova

Odpoledne plné zábavy na Hlavním náměstí. Hudební program doplní množství atrakcí pro děti i dospělé. Součástí akce je charitativní jízda na koloběžkách Kilometry pro Anetku. Výtěžek je určen na sportovní tříkolku pro dítě s pohybovým omezením.

Velikonoční jarmark 2015 za dveřmi

Poprvé v letošním roce se brány Linhartovského zámku otevřou 21. března (od 9 do 16 hodin), a to při příležitosti již tradičního Velikonočního jarmarku. Své zboží nabídne téměř 50 prodejců výrobků lidových řemesel. Někteří z nich dokonce předvedou své umění přímo v praxi, jako například Jaroslav Sedláček.

Ten ukáže pletení pomlázky a případné zájemce to i naučí. Na stáncích nebudou chybět kraslice, pomlázky, keramika, malované a foukané sklo, drátěné i smaltované šperky, zdobené perníčky a jiné.

Těšíme se na vaši návštěvu!

Den obcí v česko-polském pohraničí

V rámci projektu Česko-polská spolupráce obcí (CZ.3.22/3.3.07/14.04.04362) se ve Městě Albrechticích dne 5.7.2014 uskutečnil Den obcí v ěesko-polském pohraničí. Pro návštěvníky bylo připraveno spousta atrakcí – od turistického pochodu, přes soutěže pro děti, až po vystoupení hudebních skupin THE PANT A R-2. z jednotlivých obcí Mikroregionu Krnovsko, z Głubczyc a z Prudniku byly pro návštěvíky vypraveny speciální autobusy, které zajistily i rozvoz návštěvníků zpět domů. Děkujeme všem za krásně strávený den.