V říjnu 2004 proběhl v Suché Rudné seminář na téma „Profesní komunikace a osobnostní rozvoj manažera“, kterého se zúčastnilo 16 starostů obcí Mikroregionu Krnovsko.

Vzdělávací program byl zaměřen na ovládnutí a praktické využití základních dovedností krizové komunikace s občany, zvládání stresových situací a využití základních řídících pravidel pro efektivní řízení úřadu.

Vzdělávací program byl koncipován jako 1 denní kurz rozdělený do 4 hlavních bloků:

  • komunikace manažera
  • krizová komunikace s občany
  • vedení pracovníků na úřadě
  • sebeřízení.

Seminář probíhal aktivní formou – s diskusemi, výcvikovými cvičeními a prací ve skupinách.