mapaMikroregion Krnovsko tvoří severní část okresu Bruntál, který je zároveň severovýchodním výběžkem Moravskoslezského kraje se specifickými podhorskými a horskými podmínkami. Severní strana mikroregionu je shodná se státní hranicí s Polskou republikou, dále sousedí s okresem Jeseník a Opava, na jižní straně sousedí se správním obvodem obce s rozšířenou působností – Bruntál.

→ Přečtěte si více o charakteristice Mikroregionu Krnovska

Novinky

Participativní rozpočet – město Krnov

Krnováci máte nápad, co ve městě vylepšit, či co zde chybí? Nebojte se jej předložit. Do 15. února 2019 můžete předkládat své návrhy, které udělají Vaše město hezčí, nápaditější, příjemnější,… Předkládaný návrh by měl sloužit obyvatelům města Krnova a přispívat ke zkvalitnění veřejného prostoru. Návrhy můžete posílat: elektronicky na emailovou adresu kkutalkova@mukrnov.cz, nebo podávejte v tištěné podobě na podatelně […]

Přečtěte si všechny novinky